เตรียมตัวเจาะเลือด ตรวจสุขภาพ

 หน้าแรก
» โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 304 อินเตอร์ » การเตรียมตัวก่อนการรักษา » เตรียมตัวเจาะเลือด ตรวจสุขภาพ แบ่งปันไปยัง facebook
เตรียมตัวเจาะเลือด ตรวจสุขภาพ

       1. ปฏิบัติตนตามชีวิตประจำวันอย่างปกติ
       2. ไม่ควรดื่มสุราและกาแฟเพราะมีผลทำให้ความดันโลหิตสูง
       3. ยาประจำที่กินอยู่ให้กินตามปกติยกเว้นแพทย์แจ้งให้งดกินก่อนมาเจาะเลือด
       4. นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ
       5. กรณีเจาะเลือดตรวจหาระดับน้ำตาลในเลือดให้งดกินอาหารทุกชนิดรวมทั้งเครื่องดื่มทุกประเภท
          ก่อนเจาะ 8 ชั่วโมง ยกเว้นน้ำดื่ม
       7. ใส่เสื้อที่สามารถพับแขนเสื้อขึ้นได้สะดวก ไม่รัดแน่นเกินไปในการมาเจาะเลือด