คลินิกเด็ก - โรงพยาบาลจุฬารัตน์ระยอง

 หน้าแรก
» โรงพยาบาลจุฬารัตน์ระยอง » คลินิกและศูนย์เฉพาะทาง » คลินิกเด็ก  แบ่งปันไปยัง facebook

       เป็นศูนย์สุขภาพเพื่อลูกน้อย โดยทีมกุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ด้านเด็ก บริการให้การตรวจวินิจฉัยดูแล และรักษาพยาบาลผู้ป่วยเด็ก ทั้งปัญหาภาวะวิกฤต และโรคทั่วไปในเด็ก ครอบคลุมตั้งแต่แรกเกิดจนถึงวัยรุ่น

       รวมทั้งการให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพตามวัย การส่งเสริมสุขภาพ การประเมินภาวะสุขภาพ การเจริญเติบโตตามพัฒนาการ การให้วัคซีนป้องกันโรคต่างๆ ทั้งวัคซีนพื้นฐาน และวัคซีนเสริม การอบรมเลี้ยงดูบุตรหลาน เพื่อให้เด็กๆได้มีพัฒนาการที่ดี เต็มศักยภาพ

เพียบพร้อมด้วยการบริการ
- ทีมกุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในสาขากุมารเวชทั่วไป ที่มีประสบการณ์ พร้อมให้การดูแล
- พื้นที่รอรับบริการแยกออกจากกัน เพื่อแยกส่วนเด็กที่มาพบแพทย์และเด็กที่มารับวัคซีนออกจากผู้ป่วนรายอื่น
- โซนเด็กเล่น และสันทนาการ เป็นพื้นที่ให้เด็กทุกวัยได้เลือกเพลิดเพลินกับเครื่องเล่นต่างๆ พร้อมอำนวยความสะดวกจัดหาของเล่นที่ปลอดภัยในการเล่นสำหรับเด็ก
- ห้องให้นมทารก เป็นห้องเฉพาะส่วนตัวในบรรยากาศที่เงียบสงบ สบายๆ เพื่อให้คุณแม่ และทารกได้พักผ่อนขณะให้นม
- ห้องให้การพยาบาลสำหรับเด็ก และแผนกการเงินอยู่ในพื้นที่เดียวกัน เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการให้บริการในจุดเดียวกัน
- แผนกผู้ป่วยใน ที่พร้อมไปด้วยห้องพักที่สะดวกสบาย และเจ้าหน้าที่ที่เชี่ยวชาญมีประสบการณ์ในการดูแลเด็ก
- การกำหนดให้มีทีมเจ้าหน้าที่พยาบาลที่มีความรู้ ความชำนาญด้านเด็กโดยเฉพาะ ใสทำหน้าที่ในการรักษาพยาบาล รวมถึงให้มีการฝึกอบรมดูแลเด็กอย่างต่อเนื่อง
- การจัดเตรียมอุปกรณ์ของใช้ต่างๆที่ลดความเสี่ยงต่อเด็ก เป็นต้น
- บริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับความเสี่ยงในการตั้งครรภ์
- บริการติดตามความเสี่ยงต่างๆที่อาจเกิดขึ้นกับทารกแรกเกิด
- บริการให้คำปรึกษาและสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับการคลอดแบบธรรมชาติ
- โปรแกรมให้ความรู้เกี่ยวกับหัวข้อต่างๆ เช่น การดูแลเด็กพัฒนาการของเด็ก

สอบถามข้อมูลและเข้ารับบริการที่ โรงพยาบาลจุฬารัตน์ระยอง

65/28 ถ.จันทอุดม ต.ท่าประดุ่ อ.เมือง จ.ระยอง 21000
โทรศัพท์ : 038-860890, 038-861408