คลินิกอายุรกรรม - โรงพยาบาลจุฬารัตน์ระยอง

 หน้าแรก
» โรงพยาบาลจุฬารัตน์ระยอง » คลินิกและศูนย์เฉพาะทาง » คลินิกอายุรกรรม  แบ่งปันไปยัง facebook

   เนื่องจากปัจจุบันการรักษาสุขภาพเป็นเรื่องสำคัญ แผนกอายุรกรรมจึงให้ความห่วงใยกับผู้ป่วยทุกรายเป็นอย่างดี โดยทางโรงพยาบาลจุฬารัตน์ ได้จัดบริการด้านการรักษาพยาบาล และดูแลผู้ป่วยโรคอายุรกรรมทั่วไป เช่น
    - อายุรศาสตร์ต่อมไร้ท่อ (Endocrinology)
    - อายุรศาสตร์โรคเลือด (Hematology)
    - อายุรศาสตร์โรคมะเร็ง (Oncology)
    - อายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ (Infectious)
    - อายุรศาสตร์โรคไต (Nephrology)
    - อายุรศาสตร์สมองและระบบประสาท (Neurology)
    - อายุรศาสตร์ระบบทางเดินหายใจ และปอด (Pulmonology)
    - อายุรศาสตร์โรครูมาติสซั่ม (Rheumatology)
    - อายุรกรรมโรคหัวใจ (Cardiology)
    - อายุรศาสตร์ทั่วไป (Internal Medicine)
คลินิกอายุรกรรม โรงพยาบาลจุฬารัตน์
    ให้บริการตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคอายุรกรรมที่มีปัญหาเฉพาะ โรคอายุรกรรมพิเศษสาขาต่าง ๆ โดยทีมอายุรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านอายุรกรรม

สอบถามข้อมูลและเข้ารับบริการที่ โรงพยาบาลจุฬารัตน์ระยอง

65/28 ถ.จันทอุดม ต.ท่าประดุ่ อ.เมือง จ.ระยอง 21000
โทรศัพท์ : 038-860890, 038-861408