ศูนย์ไตเทียม - โรงพยาบาลจุฬารัตน์ระยอง

 หน้าแรก
» โรงพยาบาลจุฬารัตน์ระยอง » คลินิกและศูนย์เฉพาะทาง » ศูนย์ไตเทียม  แบ่งปันไปยัง facebook

ศูนย์ไตเทียม โรงพยาบาลจุฬารัตน์
    ให้บริการพยาบาลผู้ป่วยโรคไตวาย ซึ่งต้องรับการรักษาด้วยการฟอกเลือดด้วยไตเทียม พร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิตในกรณีที่อาจเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นได้ ภายใต้การดูแลอย่างใกล้ชิดจากคณะแพทย์ และพยาบาลวิชาชีพ ภายในห้องได้รับการออกแบบและจัดให้ผู้ป่วยได้รับความสะดวกสบาย ผ่อนคลาย มากที่สุด
ห้องตรวจและเครื่องมือทางการแพทย์
    - เตียงผู้ป่วยฟอกเลือดพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน ( มีทีวีประจำเตียงผู้ป่วยทุกเตียง )
    - ปุ่มกดเรียกพยาบาล ( Nurse Call )
    - เครื่องฟอกเลือด
    - ระบบฟอกเลือดของศูนย์ไตเทียมที่ได้มาตรฐาน
    - ระบบควบคุมการติดเชื้อและการฆ่าเชื้อที่ได้มาตรฐาน
    - พยาบาลวิชาชีพที่ได้รับการฝึกอบรมเป็นพิเศษภายใต้การควบคุมของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคไต
    - ใช้ระบบทำน้ำสะอาดสำหรับขจัดธาตุโลหะหนักต่างๆ หรือที่เรียกว่าระบบน้ำ R.O. ( Reverse Osmosis )
    - เครื่องกำเนิดไฟฟ้าพร้อมให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อให้การรักษาเป็นไปอย่างต่อเนื่องกรณีไฟฟ้าดับ
การบริการ
   
- การฟอกเลือดประจำ
    - การฟอกเลือดสำหรับผู้ป่วยอาการหนักในห้อง ไอ ซี ยู ( I.C.U. )
    - การผ่าตัดเชื่อต่อเส้นเลือดดำ - แดง หรือใส่ท่อชั่วคราวเพื่อใช้ในการฟอกเลือด
    - เปิดให้บริการวันจันทร์ - เสาร์ ตั้งแต่เวลา 07:00 - 18:00 น. วันละ 2 รอบ
สิทธิการเบิก - จ่าย
    - ผู้ป่วยประกันสังคมที่เป็นโรคไตวายเรื้อรัง สามารถเบิกประกันสังคมได้ 1,500 บาท / ครั้ง ( ส่วนเกินผู้ป่วยต้องชำระเอง ) รวมถึงข้าราชการ, รัฐวิสาหกิจ สามารถใช้สิทธิการเบิก - จ่ายได้เช่นกัน
การปฏิบัติตนเมื่อต้องเริ่มฟอกเลือด
    - ปรึกษาปัญหาโรคไตและการรักษากับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
    - ปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์อย่างเคร่งครัด
    - ปรับสภาพจิตใจและร่างกายให้แข็งแรง
    - เตรียมตัดต่อเส้นเลือดเพื่อการฟอกเลือด
    - ติดต่อศูนย์ไตเทียมเพื่อรับบริการฟอกเลือด
    - ไม่ควรทานยาตามคำบอกเล่าและไม่ผ่าน อ.ย.
     - ฟอกเลือดตรงตามนัดหมายและสม่ำเสมอ
    - จำกัดน้ำและเกลือ ไม่ให้น้ำหนักตัวขึ้นเกิน 1 กก. / วัน
สัญญาณเตือนภัย 7 ประการของโรคไต
อาการแสดงต่อไปนี้เป็นสัญญาณเตือนภัย 7 ประการ ที่บ่งบอกว่าอาจเริ่มมีปัญหาโรคไตได้
    - บวมแขนขา หรือลำตัว
    - บวมที่รอบตา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเด็ก
    - ปวดหลัง
    - ปัสสาวะแสบขัด
    - ปัสสาวะเป็นเลือด สีน้ำล้างเนื้อ
    - ไม่มีกำลัง อ่อนเพลียง่าย

หากมีสัญญาณเตือนภัยอันใดอันหนึ่งข้างต้น ควรรีบปรึกษาแพทย์ทันที

สอบถามข้อมูลและเข้ารับบริการที่ โรงพยาบาลจุฬารัตน์ระยอง

65/28 ถ.จันทอุดม ต.ท่าประดุ่ อ.เมือง จ.ระยอง 21000
โทรศัพท์ : 038-860890, 038-861408