คลินิกศัลยกรรมประสาท - โรงพยาบาลจุฬารัตน์ระยอง

 หน้าแรก
» โรงพยาบาลจุฬารัตน์ระยอง » คลินิกและศูนย์เฉพาะทาง » คลินิกศัลยกรรมประสาท  แบ่งปันไปยัง facebook

          สมองและระบบประสาท เป็นอวัยวะที่มีความสลับซับซ้อนที่สุดในร่างกายและมีความสำคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากสมองเป็นศูนย์รวมของระบบประสาทที่จะคอยควบคุมกลไกต่างๆ ของร่างกายให้ทำงานร่วมกันอย่างสอดคล้อง ควบคุมความคิด ความจำ และการเรียนรู้ หากพบว่ามีความผิดปกติใดๆ เกิดขึ้นกับสมองหรือระบบประสาท ผู้ป่วยควรได้รับการตรวจวินิจฉัยอย่างถูกต้อง แม่นยำ และรวดเร็ว เพราะปัญหาดังกล่าวอาจก่อความรุนแรงถึงขั้นเป็นอัมพาต หรือเสียชีวิต ผลกระทบน้อยที่สุดเมื่อเกิดโรคทางสมอง คือ ผู้ป่วยรู้สึกว่าถูกคุกคามการดำเนินชีวิตประจำวันให้เกิดความรำคาญ เสียบุคลิกภาพ และสัมพันธภาพที่ดีในสังคม

           โรงพยาบาลจุฬารัตน์มีความเพียบพร้อมที่จะให้บริการแก่ผู้ป่วยทางด้าน ศัลยกรรมประสาท  โดยทีมแพทย์และพยาบาลผู้เชี่ยวชาญ และเครื่องมือผ่าตัด ที่จะทำให้การผ่าตัดสมองของผู้ป่วยเป็นไปด้วยความปลอดภัยอย่างสูงสุด อุบัติเหตุที่ศีรษะ, สมองกระทบกระเทือน, เลือดคั่งในสมอง, เส้นเลือดในสมองแตก, ภาวะน้ำคั่งในสมอง ให้คำปรึกษาและผ่าตัด

โรคทางสมอง โดยจุลศัลยกรรม (Microsurgery)
- เนื้องอกในสมอง
- เส้นเลือดโป่งพองในสมอง (Cerebral Aneurysm)
- เส้นเลือดผิดปกติในสมอง (AVM)
- ถุงน้ำหรือซีสต์ในสมอง
- การผ่าตัดรักษาน้ำคั่งในสมองและในผู้สูงอายุ
- การผ่าตัดเพื่อรักษาโรคในสมอง โดยใช้เครื่องมือกำหนดพิกัดในสมอง

โรคทางไขสันหลัง โดยจุลศัลยกรรม (Microsurgery)
- อุบัติเหตุ
- เนื้องอก
- เส้นเลือดผิดปกติ
- ภาวะหมอนรองกระดูกเสื่อมทับเส้นประสาทที่คอ หรือหลัง
- เนื้องอกในไขสันหลัง

สอบถามข้อมูลและเข้ารับบริการที่ โรงพยาบาลจุฬารัตน์ระยอง

65/28 ถ.จันทอุดม ต.ท่าประดุ่ อ.เมือง จ.ระยอง 21000
โทรศัพท์ : 038-860890, 038-861408