ศูนย์ทางเดินอาหารและตับ - โรงพยาบาลจุฬารัตน์ ชลเวช

 หน้าแรก
» โรงพยาบาลจุฬารัตน์ ชลเวช » คลินิกและศูนย์เฉพาะทาง » ศูนย์ทางเดินอาหารและตับ  แบ่งปันไปยัง facebook


       บริการทางด้านการตรวจรักษาและดูแลผู้ป่วย  ที่มีปัญหาโรคของระบบทางเดินอาหาร โรคของหลอดอาหาร กระเพาะลำไส้ เลือดออกในทางเดินอาหาร โรคตับอักเสบ เป็นต้น โดยอายุรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ ทางด้านระบบทางเดินอาหารโดยเฉพาะ ด้วยอุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ สามารถวินิจฉัยอาการของโรคได้อย่างถูกต้องแม่นยำ

โปรแกรมตรวจสุขภาพเฉพาะทางสำหรับผู้ที่มีปัญหาหรือมีภาวะเสี่ยง โดยใช้ เครื่องเอกซเรย์,เครื่องอัลตราซาวนด์ และเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ การส่องกล้องตรวจวินิจฉัยระบบทางเดินอาหารส่วนต้นและส่วนปลาย

      - ตรวจลำไส้ใหญ่โดยส่องกล้อง    
      - ตรวจลำไส้ใหญ่ส่วนปลายโดยการส่องกล้อง
      - ตรวจหลอดอาหาร กระเพาะอาหารโดยการส่องกล้อง
      - ตรวจการบีบตัวของทางเดินอาหาร    
      - ทางเดินอาหารส่วนต้น (หลอดอาหาร กระเพาะอาหาร)
      - ทางเดินอาหารส่วนปลาย (ลำไส้ใหญ่)
      - หูรูดของปลายท่อน้ำดี   
      - ตรวจท่อน้ำดีและท่อตับอ่อน

การรักษาโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่  CT Colonoscopy

      คือ การตรวจที่สามารถคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่ในระยะเริ่มต้น รวมถึงตื่งเนื้อ  ที่จะกลายเป็นมะเร็งต่อไปด้วยเครื่องเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง โดยสร้างภาพ 3 มิติ เสมือนการส่องกล้อง ซึ่งเป็นวิธีการตรวจที่รวดเร็ว, แม่นยำ,ผู้ป่วยไม่เจ็บ, ไม่ต้องพักฟื้น และสามารถวินิจฉัยโรคอื่นๆ ภายในช่องท้องในการตรวจเดียวกันทดแทนการตรวจแบบส่องกล้องติดต่อสอบถาม

 โรงพยาบาลจุฬารัตน์ ชลเวช  
104/15 ก ซอยไปรษณีย์ ตำบลบางปลาสร้อย
อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี  20000   
โทร. 038 284 354-6

ทีมแพทย์ ศูนย์ทางเดินอาหารและตับ

พญ.สุมนา รัตนนันทวาที

อายุรศาสตร์ระบบทางเดินอาหาร

สอบถามข้อมูลและเข้ารับบริการที่ โรงพยาบาลจุฬารัตน์ ชลเวช

104/15 ก ซ.หน้าวัดต้นสน ถ.อัคนิวาต อ.เมือง จ,ชลบุรี 2000
โทรศัพท์ : 038-284354, 038-284355