ศูนย์สมองและระบบประสาท - โรงพยาบาลจุฬารัตน์ ชลเวช

 หน้าแรก
» โรงพยาบาลจุฬารัตน์ ชลเวช » คลินิกและศูนย์เฉพาะทาง » ศูนย์สมองและระบบประสาท  แบ่งปันไปยัง facebook

ศูนย์โรคระบบประสาท NEUROLOGIC CENTER

            รพ.จุฬารัตน์ ชลเวช ให้บริการตรวจรักษา โดยแพทย์เฉพาะทางอายุรแพทย์โรคระบบประสาทและศัลยแพทย์โรคระบบประสาท ร่วมกับทีมสหสาขา เช่น รังสีแพทย์เฉพาะทางโรคระบบประสาท และกายภาพบำบัด พร้อมทั้งตรวจ วินิจฉัยโรคด้วยเครื่องมือทางการแพทย์อันทันสมัยเพื่อตรวจหาความผิดปกติของโรคระบบประสาท และหลอดเลือดสมองอย่างครบวงจร


การตรวจด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (MRI 1.5 Tesla)

            MRI 1.5 Tesla เครื่องตรวจด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ารุ่นใหม่ล่าสุด ให้ภาพคมชัดที่สุด ช่วยในการตรวจวินิจฉัยโรคระบบประสาท และหลอดเลือดสมองได้อย่างชัดเจน

การตรวจด้วยเครื่องเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ (64 slice CT scan)

         CT scan ช่วยในการตรวจวินิจฉัยโรคหลอดเลือดสมองตีบหรือแตกเฉียบพลัน และความผิดปกติของศรีษะหลังได้รับการกระทบกระเทือนจากอุบัติเหตุ

การฉีดโบท็อกเพื่อรักษาโรคทางระบบประสาท (BOTOX)

          BOTOX ช่วยในการรักษาโรคทางระบบประสาท  เช่น อาการตากระพริบหรือกระตุก อาการใบหน้ากระตุก  อาการหดเกร็งของกล้ามเนื้อที่ผิดปกติ และโรคไมเกรน

การดูแลรักษาโดยนักกาพภาพบำบัด

          การทำกายภาพบำบัดเพื่อฟื้นฟูสภาพผู้ป่วยโรคทางระบบประสาท ได้แก่ อัมพฤกษ์ อัมพาต โรคพาร์กินสัน ผู้ป่วยอุบัติเหตุ  โดยฟื้นฟูทักษะการเคลื่อนไหวที่สูญเสียไป เช่น การทรงตัว การควบคุมการเคลื่อนไหว  การประสานสัมพันธ์ของระบบประสาทและกล้ามเนื้อ และป้องกัน ภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นได้ติดต่อสอบถาม

โรงพยาบาลจุฬารัตน์ ชลเวช
104/15 ก ซอยหน้าวัดต้นสน ตำบลบางปลาสร้อย อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000     
โทร. 038 284 354-5 


ทีมแพทย์ ศูนย์สมองและระบบประสาท

นพ.วิฑูรย์ จันทรโรทัย

อายุรศาสตร์ระบบประสาท

พญ.ทิพย์มาศ พบสุข

อายุรศาสตร์ระบบประสาท

นพ.ภิญโญ อยู่รัตน์

อายุรศาสตร์ระบบประสาท

สอบถามข้อมูลและเข้ารับบริการที่ โรงพยาบาลจุฬารัตน์ ชลเวช

104/15 ก ซ.หน้าวัดต้นสน ถ.อัคนิวาต อ.เมือง จ,ชลบุรี 2000
โทรศัพท์ : 038-284354, 038-284355