คลินิกศัลยกรรมระบบทางเดินปัสสาวะ - โรงพยาบาลจุฬารัตน์ ชลเวช

 หน้าแรก
» โรงพยาบาลจุฬารัตน์ ชลเวช » คลินิกและศูนย์เฉพาะทาง » คลินิกศัลยกรรมระบบทางเดินปัสสาวะ  แบ่งปันไปยัง facebook

1 ความเป็นมาของศูนย์

เครือโรงพยาบาลจุฬารัตน์ เป็นโรงพยาบาลเอกชนขนาดใหญ่ อันดับต้นๆของประเทศไทย ที่ให้บริการประชาชน ที่มีสิทธิประกันสังคม เงินสด เบิกประกัน  ซึ่งมีการบริการครบวงจร มีระบบส่งต่อเครือข่ายอย่างทันสมัย เพื่อให้บริการที่สะดวกแก่ผู้ป่วย เรามีการจัดสรรแพทย์เฉพาะทางให้ผู้ป่วยเข้าถึงได้ใกล้ตัว ใกล้ใจ  ทันต่อโรค มีการปรึกษากันระหว่างแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ทุกระบบ จึงมีการจัดศูนย์เฉพาะทางดูแลด้านระบบปัสสาวะ ที่จะมีการรักษาด้วยยา และการผ่าตัดให้บริการมาอย่างต่อเนื่อง

2 ความเชี่ยวชาญในการให้บริการ

 • ความผิดปกติ หรือสงสัยมะเร็ง ของ ไต ต่อมหมวกไต ท่อไต กระเพาะปัสสาวะ ต่อมลูกหมาก ท่อปัสสาวะ อวัยวะเพศ และอัณฑะ
 • ปัสสาวะขุ่น มีหนอง
 • ปัสสาวะเป็นเลือด หรือมีเม็ดเลือดปน
 • ไตบวมน้ำ
 • ถุงน้ำที่ไต (renal cyst)
 • ปัสสาวะไม่พุ่ง รอนาน ต้องเบ่งช่วย ลุกปัสสาวะกลางคืนบ่อย ปวดท้องน้อย ไม่สุด กลั้นไม่ได้
 • ปัสสาวะแสบขัด ไม่พุ่ง บ่อย มีก๊อกสอง ปวดหลังจากหลั่งอสุจิ ปวดท้องน้อย รูก้น ปวดใต้ลูกอัณฑะ
 • ปัสสาวะกลั้นไม่ได้ บ่อย ไอจามเล็ด
 • ปวดท้องน้อยบิดๆเป็นพักๆ ร้าวไปหลัง หรือขาหนีบ สงสัยนิ่ว
 • นิ่วไต ท่อไต กระเพาะปัสสาวะ
 • ต่อมลูกหมากโต
 • ต่อมลูกหมากอักเสบ
 • มะเร็งต่อมลูกหมาก
 • กระเพาะปัสสาวะบีบตัวไวเกิน
 • กระเพาะปัสสาวะอักเสบ
 • มะเร็งกระเพาะปัสสาวะ
 • หนังหุ้มปลายอวัยวะเพศอักเสบ ไม่เปิด รูดทำความสะอาดไม่ได้ แตกเป็นแผล
 • มะเร็งที่อวัยวะเพศ มีเลือดออก แผลไม่หาย ก้อนแข็ง โตเร็ว
 • มะเร็งที่อัณฑะ โตเร็ว แข็ง กินยาแก้อักเสบไม่ยุบ
 • มะเร็งไต ปัสสาวะเป็นเลือด พบก้อนที่ไต
 • ท่อปัสสาวะตีบ ปัสสาวะไม่พุ่ง
 • อวัยวะเพศสืบพันธุ์หญิงและชาย ผิดปกติ
 • ศัลยกรรมระบบทางเดินปัสสาวะเด็ก  โรคความผิดปกติแต่กำเนิด ทางเดินปัสสาวะ และอวัยวะสืบพันธุ์
 • โรคปัสสาวะเล็ดราด หรือปัสสาวะไม่ออก
 • โรคทางเดินปัสสาวะจากปัญหาระบบประสาท
 • โรคไตเรื้อรัง หรือไตวาย
 • โรคปัญหาทางเพศในผู้ชาย โรคติดเชื้อ กามโรค

3 ผลงานที่ผ่านมา ผลงานที่มีชื่อเสียง

ส่องกล้องสลายนิ่วที่ท่อไต ไม่มีแผล ขูดต่อมลูกหมากไม่เห็นแผล เจาะสลายนิ่วในไต แผลน้อย ฟื้นตัวเร็ว

4 การพัฒนาของแผนกที่ผ่านมา

มีการพัฒนาการผ่าตัดโดยการส่องกล้อง ไม่มีแผล หรือแผลน้อย ฟื้นตัวเร็ว มีการสลายนิ่วด้วยเครื่องกระแทกนิ่วด้วยเสียง จะไม่มีแผล ไม่ต้องนอนโรงพยาบาล

5 บริการและหัตถการที่ทำ

 1. การขลิบหนังหุ้มปลายองคชาติ (Circumcision) คือ การตัดหนังบริเวณด้านหน้าขององคชาติออก เพื่อให้สามารถรูดออกทำความสะอาดบริเวณส่วนปลายผิวหนังบริเวณนี้ จะมีต่อมซึ่งจะสร้างสารที่เรียกว่า Smegma หรือ ขี้เปียก ทำให้ไม่สามารถเปิดออกล้างได้ จะทำให้สารดังกล่าวคั่ง ก่อให้เกิด กลิ่น การติดเชื้อ ที่สำคัญ คือ มะเร็งที่องคชาติ พบว่าในผู้ป่วยมะเร็งองคชาติ ส่วนใหญ่ ไม่สามารถรูดหนังออก เพื่อทำความสะอาดได้
 2. การขูดต่อมลูกหมากโต ในผู้ป่วยที่ทานยาต่อมลูกหมาก(TURP) แล้วยังมีปัสสาวะลำบาก โดยเป็นการผ่าตัดเล็ก ฟื้นตัวเร็ว นอนโรงพยาบาลประมาณ 2-3 วัน
 3. การฝังแร่รักษามะเร็งต่อมลูกหมาก (Brachytherapy) เป็นการรักษาแบบรังสี สามารถให้ปริมาณรังสีในขนาดที่สูง ตรงจุด และลดความเสียหายของเนื้อเยื่อบริเวณรอบๆ ก้อนมะเร็ง
 4. ผ่าตัดทำหมันชาย (Vasectomy) การผ่าตัดโดยใช้กล้องเพิ่มกำลังขยายช่วยให้การผ่าตัดแม่นยำขึ้น ทำได้ง่าย รวดเร็ว ใช้เวลาผ่าตัดประมาณ 1 ชั่วโมง โดยใช้ยาชาเฉพาะที่ หรือให้ยานอนหลับ แผลผ่าตัดขนาดเล็ก สามารถกลับบ้านได้ทันที
 5. การส่องกล้องกระเพาะปัสสาวะ (Cystoscopy) ในกรณีปัสสาวะเป็นเลือด สงสัยมะเร็งกระเพาะปัสสาวะ หรือท่อปัสสาวะตีบ
 6. การวัดอัตราการพุ่งของปัสสาวะ (Uroflow) เป็นการวินิจฉัยโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในการหาความผิดปกติของกระเพาะปัสสาวะ ต่อมลูกหมาก ท่อปัสสาวะ  โดยวัดจากอัตราการพุ่งของปัสสาวะ
 7. ขยายท่อปัสสาวะในท่อปัสสาวะตีบ(dilate urethral)
 8. ผ่าตัดเอานิ่วไตออก (anatrophic nephrolithotomy)
 9. ผ่าตัดเอานิ่วท่อไตออก (ureterolithotomy)
 10. ผ่าตัดเอานิ่วกระเพาะปัสสาวะออก (cystolithotomy)
 11. ส่องกล้องขบนิ่วในกระเพาะปัสสาวะ(cystolitholapexy) ไม่มีแผล กลับบ้านได้เลย
 12. ผ่าตัดซ่อมอวัยวะเพศในผู้ป่วย( scrotal flap)ที่ไปฉีดสารแปลกปลอมเข้าอวัยวะเพศ แล้วเกิดอาการผิวหนังแข้ง เป็นแผลเรื้อรัง เวลามีเพศสัมพันธ์คู่นอนจะเจ็บ
 13. จี้หูดที่อวัยวะเพศ(cauterization)
 14. ผ่าตัดเอามุกที่อวัยวะเพศออก
 15. ผ่าตัดเอาถุงน้ำที่อัณฑะออก(hydrocelectomy)
 16. ผ่าตัดเส้นเลือดขอดที่อัณฑะ(varicocelectomy)
 17. ผ่าตัดดึงอัณฑะมาไว้ในถุงอัณฑะ (orchidopexy)กรณีอัณฑะไม่ลงถุงตั้งแต่เกิด
 18. ผ่าตัดเอาก้อนมะเร็งไตออก (radical nephrectomy)
 19. ผ่าตัดเอามะเร็งที่อวัยวะเพศออก
 20. ส่องกล้องตัดมะเร็งกระเพาะปัสสาวะออก(TURBT) ไม่เห็นแผล ฟื้นตัวเร็ว
 21. Erectile Dysfunction ให้คำปรึกษาแนะนำ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อแก้ปัญหาในการหย่อนสมรรถภาพทางเพศ ด้วยเครื่อง ESWT ( Extracorporeal Shockwave Therapy) ช่วยให้เกิดเส้นเลือด เส้นประสาทใหม่ มาเลี้ยงอวัยวะเพศ
 22. Extracourcureal Shock wave lithotripsy (ESWL) คือ การรักษานิ่วด้วยคลื่นกระแทก เป็นการรักษาที่ไม่ต้องผ่าตัด ไม่มีบาดแผล การเตรียมตัวไม่ยุ่งยากซับซ้อน กลับบ้านได้เลยไม่ต้องนอนโรงพยาบาล
 23. URS (Ureterorenoscopy) การสอดกล้องเข้าท่อปัสสาวะ ผ่านกระเพาะปัสสาวะเข้าไปถึงนิ่ว เพื่อเอานิ่วออกบริเวณไตและท่อไต

6  ทีมงาน

 1. คลินิกปัสสาวะเล็ดลาด
  • โรคปัสสาวะผิดปกติ เช่น ปัสสาวะเล็ดราด หรือปัสสาวะไม่ออกเพศหญิงโดยเฉพาะอายุ 30-40 ปีขึ้นไปหลังคลอดบุตร 2-3 คนแล้ว
  • ปัสสาวะที่นอนในเด็ก 4-5 ขวบ
  • โรคทางเดินปัสสาวะผิดปกติ จากปัญหาระบบประสาท โรคไขสันหลัง
 2. คลินิกต่อมลูกหมาก
  • โรคต่อมลูกหมากโต รักษาโดยขูดต่อมลูกหมาก
 3. คลินิกโรคนิ่ว
  • โรคนิ่วในทางเดินปัสสาวะ รักษาด้วยเครื่องสลายนิ่ว ส่องกล้องสลายนิ่ว ไม่มีบาดแผล
 4. คลินิกเนื้องอกทางเดินปัสสาวะ
  • โรคมะเร็งในระบบทางเดินปัสสาวะ เช่น มะเร็งไต, มะเร็งกระเพาะปัสสาวะ, มะเร็งต่อมลูกหมาก
 5. คลินิกทางเดินปัสสาวะและโรคทั่วไป
  • โรคความผิดปกติแต่กำเนิด เกี่ยวกับทางเดินปัสสาวะ และอวัยวะสืบพันธ์
  • โรคการอักเสบในทางเดินปัสสาวะ เช่น ท่อปัสสาวะอักเสบในเพศชาย, กระเพาะปัสสาวะอักเสบในหญิง
 6. คลินิกสุขภาพเพศชาย (Men’s Health Clinic)  
  • ปัญหาหย่อนสมรรถภาพทางเพศ (Erectile Dysfunction, ED) เมื่อย่างเข้าวัยทอง หรือสูงอายุ โดยเฉพาะ 50-60 ปีขึ้นไป
  • การผ่าตัดใส่แกน
  • แก้ความผิดปกติอวัยวะเพศ เช่น เคยฉีดสิ่งแปลกปลอมข้าไป

ทีมแพทย์ คลินิกศัลยกรรมระบบทางเดินปัสสาวะ

นพ.พิชิต วีระวุฒิพล

ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา

สอบถามข้อมูลและเข้ารับบริการที่ โรงพยาบาลจุฬารัตน์ ชลเวช

104/15 ก ซ.หน้าวัดต้นสน ถ.อัคนิวาต อ.เมือง จ,ชลบุรี 2000
โทรศัพท์ : 038-284354, 038-284355