คลินิกโรคทางเดินหายใจ - โรงพยาบาลจุฬารัตน์ ชลเวช

 หน้าแรก
» โรงพยาบาลจุฬารัตน์ ชลเวช » คลินิกและศูนย์เฉพาะทาง » คลินิกโรคทางเดินหายใจ  แบ่งปันไปยัง facebook

คลินิกโรคทางเดินหายใจ โรงพยาบาลจุฬารัตน์ชลเวช

          การดูแลผู้ป่วย คลินิกโรคทางเดินหายใจ โรงพยาบาลจุฬารัตน์ชลเวช นอกจากจะเน้นถึงการรักษาโรคให้กับผู้ป่วย แล้วยังเน้นการฟื้นฟูคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยให้ดีขึ้น โดยมีบริการอย่างครบวงจรด้วยแพทย์ และบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะ ทำการวินิจฉัย และรักษาผู้ป่วยโรคปอดอย่างทันสมัย โดยมีเครื่องมือทางการแพทย์ และความรู้ของบุคลากรที่มีมาตราฐานโดยการรับรองจากสถาบันทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ  นอกจากนี้แล้วยังได้ดูแลเรื่องโภชนาการที่เหมาะสม เพื่อผลในการรักษาที่ดีที่สุดของผู้ป่วย

ให้บริการ

  • หออภิบาลผู้ป่วยหนักทางเดินหายใจ
  • หน่วยตรวจสมรรถภาพปอด
  • หน่วยฟื้นฟูสมรรถภาพโรคทรวงอก
  • การรักษาผู้ป่วยโรคถุงลมโป่งพองอย่างครบวงจร
  • การตรวจหามะเร็งปอดในระยะเริ่มต้น
  • การตรวจหาโรคปอดในระยะแรกเริ่ม
  • การผ่าตัดปอดโดยใช้กล้องส่อง
  • การวินิจฉัยหาสาเหตุไอเรื้อรัง
  • การหาสาเหตุอาการเหนื่อยง่าย : โรคหรือไม่ใช่โรค
  • ตรวจสมรรถภาพปอด

ทีมแพทย์ คลินิกโรคทางเดินหายใจ

นพ.วรชัย แสงทองพินิจ

อายุรศาสตร์
อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคทางเดินหายใจ

สอบถามข้อมูลและเข้ารับบริการที่ โรงพยาบาลจุฬารัตน์ ชลเวช

104/15 ก ซ.หน้าวัดต้นสน ถ.อัคนิวาต อ.เมือง จ,ชลบุรี 2000
โทรศัพท์ : 038-284354, 038-284355