ศูนย์โรคหัวใจและหลอดเลือด - โรงพยาบาลจุฬารัตน์ ชลเวช

 หน้าแรก
» โรงพยาบาลจุฬารัตน์ ชลเวช » คลินิกและศูนย์เฉพาะทาง » ศูนย์โรคหัวใจและหลอดเลือด  แบ่งปันไปยัง facebook

ศูนย์โรคหัวใจและหลอดเลือด  CARDIAC CATH. CENTER
เราให้บริการตรวจสุขภาพหัวใจ   ด้วยเครื่องมือที่ทันสมัยอย่างครบครันที่สุด

       ปัจจุบันโรคหัวใจคร่าชีวิตคนไทยมากเป็นอันดับหนึ่ง และผู้ป่วยแนวโน้มมีอายุเฉลี่ยน้อยลง  รพ.จุฬารัตน์ ชลเวช จึงได้เปิดศูนย์โรคหัวใจและหลอดเลือด เพื่อให้ผู้ป่วยเข้าถึงการรักษา ที่มีคุณภาพอย่างทันท่วงที       
       ศูนย์โรคหัวใจและหลอดเลือด รพ.จุฬารัตน์ ชลเวช  มีศักยภาพในการให้บริการตรวจ  รักษาโรคหัวใจตลอด 24 ชั่วโมง ตลอดจนถึงติดตามดูแลอย่างต่อเนื่องภายหลังการรักษาแล้ว  โดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ และบุคลากรที่ผ่านการฝึกอบรมเป็นอย่างดี ตลอดจน เทคโนโลยีทางการแพทย์ที่นำมาใช้ในการตรวจรักษาเพื่อผลที่ ชัดเจนแม่นยำ รวดเร็วและปลอดภัย


บริการให้คำปรึกษาและดูแลผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง

          ด้วยทีมแพทย์และบุคลากรที่พร้อมให้บริการเชิงป้องกัน โดยให้คำปรึกษา สำหรับผู้เข้าข่ายเสี่ยงต่อโรคหัวใจ ดูแลและฟื้นฟูผู้ป่วยหลังได้รับการรักษา

การตรวจวินิจฉัย

ศูนย์โรคหัวใจและหลอดเลือด รพ.จุฬารัตน์ ชลเวช มีเครื่องมือและเทคโนโลยี  ที่ช่วยลดเวลาในการตรวจ สามารถวินิจฉัยโรคต่างๆทางหัวใจ

   - การตรวจสมรรถภาพหัวใจด้วยการออกกำลังกาย (Exercise Stress Test (EST)

   - การตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูง (Echocardiography)

   - การตรวจบันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจ 24 ชั่วโมง (Holter Monitor)

   - การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG)

   - การตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูงผ่านทางหลอดอาหาร (Trans Endotracheal Echocardiogram)

   - การตรวจหัวใจด้วยเครื่องเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง  (Multi-slice Cardiac CT Scan 64 Slice)

การสวนหัวใจและฉีดสีตรวจหลอดเลือดหัวใจ (Cardiac Catheterization)

      การสวนหัวใจ คือ การฉีดสารทึบรังสีดูช่องทางเดินของหลอดเลือดเลี้ยงหัวใจ เป็นกระบวนการที่ล่วงล้ำร่างกายเพียงเล็กน้อย แต่ช่วยให้แพทย์  สามารถประเมินได้ว่าหลอดเลือดเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจตีบ-ตันบ้างหรือไม่ กล้ามเนื้อหัวใจแข็งแรงเพียงใด ลิ้นหัวใจเปิดปิดได้ดีเพียงใด  อีกทั้งยังสามารถวัดความดันภายในหัวใจและส่วนต่างๆ ของหัวใจได้ด้วย

ติดต่อสอบถาม

โรงพยาบาลจุฬารัตน์ ชลเวช   
104/15 ก ซอยหน้าวัดต้นสน ตำบลบางปลาสร้อย อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000   
โทร. 038 284 354-6


ทีมแพทย์ ศูนย์โรคหัวใจและหลอดเลือด

นพ.พรชัย งามจรรยาภรณ์

อายุรศาสตร์โรคหัวใจและหลอดเลือด

นพ.อาทิตย์ ต่อพงษ์พันธ์

อายุรศาสตร์โรคหัวใจและหลอดเลือด

สอบถามข้อมูลและเข้ารับบริการที่ โรงพยาบาลจุฬารัตน์ ชลเวช

104/15 ก ซ.หน้าวัดต้นสน ถ.อัคนิวาต อ.เมือง จ,ชลบุรี 2000
โทรศัพท์ : 038-284354, 038-284355