ศูนย์ทางเดินอาหารและตับ - โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 11 อินเตอร์

 หน้าแรก
» โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 11 อินเตอร์ » คลินิกและศูนย์เฉพาะทาง » ศูนย์ทางเดินอาหารและตับ  แบ่งปันไปยัง facebook

   บริการทางด้านการตรวจรักษาและดูแลผู้ป่วยที่มีปัญหาโรคของระบบทางเดินอาหาร โรคของหลอดอาหาร กระเพาะลำไส้เลือดออกในทางเดินอาหาร โรคตับอักเสบ เป็นต้น โดยอายุรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ทางด้านระบบทางเดินอาหารโดยเฉพาะ ด้วยอุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ สามารถวินิจฉัยอาการของโรคได้อย่างถูกต้องแม่นยำ
   ทางคลินิกโรคทางเดินอาหารและตับ  มุ่งมั่นให้ผู้ป่วยได้รับการตรวจรักษาโดยตรงอย่างรวดเร็วที่สุด โดยมีทีมแพทย์และพยาบาลให้ข้อมูลในการเตรียมตัวก่อนตรวจทางระบบทางเดิน อาหาร มีการติดตามผลการรักษาอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งให้คำปรึกษาภายหลังการตรวจรักษา เพื่อป้องกันมิให้มีอาการเกิดขึ้นอีก เนื่องจากโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินอาหารมักมีอาการเกิดขึ้นได้อีกหากปฏิบัติ ตัวไม่ถูกต้อง
การบริการ
    โปรแกรมตรวจสุขภาพเฉพาะทางสำหรับผู้ที่มีปัญหาหรือมีภาวะเสี่ยง โดยใช้เครื่องเอกซเรย์, เครื่องอัลตราซาวนด์ และเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ การส่องกล้องตรวจวินิจฉัยระบบทางเดินอาหารส่วนต้นและส่วนปลาย
    - ตรวจลำไส้ใหญ่โดยส่องกล้อง
    - ตรวจลำไส้ใหญ่ส่วนปลายโดยการส่องกล้อง
    - ตรวจหลอดอาหาร กระเพาะอาหารโดยการส่องกล้อง
    - ตรวจการบีบตัวของทางเดินอาหาร
    - ทางเดินอาหารส่วนต้น (หลอดอาหาร กระเพาะอาหาร)
    - ทางเดินอาหารส่วนปลาย (ลำไส้ใหญ่)
    - หูรูดของปลายท่อน้ำดี
    - ตรวจท่อน้ำดีและท่อตับอ่อน

สอบถามข้อมูลและเข้ารับบริการที่ โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 11 อินเตอร์

185/1 หมู่ 1 ตำบลบางวัว อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24130
โทรศัพท์ : 038-500-300-99

หากท่านมีข้อคำถาม หรือให้คำแนะนำ ติชม

ศูนย์ทางเดินอาหารและตับ - โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 11 อินเตอร์

สามารถกรอกแบบฟอร์มเพื่อติดต่อเจ้าหน้าที่

(กรณีเร่งด่วน กรุณาโทรศัพท์ติดต่อไปยังสาขาที่ท่านต้องการ เพื่อความสะดวกรวดเร็วค่ะ)

ชื่อ-นามสกุล**
อีเมล**
เบอร์โทรศัพท์**
ประเภท**
ข้อความ**