คลินิกทันตกรรมทั่วไป - โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 11 อินเตอร์

 หน้าแรก
» โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 11 อินเตอร์ » คลินิกและศูนย์เฉพาะทาง » คลินิกทันตกรรมทั่วไป  แบ่งปันไปยัง facebook

คลินิกทันตกรรม
    ประกอบด้วยเครื่องมือทันตกรรมที่ได้มาตรฐานผ่านกระบวนการป้องกันการติดเชื้อ โดยคำนึงถึงความสะดวก และปลอดภัยของผู้รับบริการและทันตบุคลากรเป็นสำคัญ
ให้การป้องกัน และรักษาทางทันตกรรมสำหรับครอบครัวด้วยคุณภาพ และมาตรฐานที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องทันตกรรมทั่วไป (ศัลยกรรม)
   
- ถอนฟัน
    - ผ่าฟันคุด
    - ผ่าตัดแต่งกระดูก
    - ผ่าตัดแต่งเหงือก
ทันตกรรมบูรณะช่องปาก
    - อุดฟันด้วยวัสดุสีโลหะ (อมัลกั่ม)
    - อุดฟันด้วยวัสดุอุดสีเหมือนฟัน
ทันตกรรมรักษารากฟัน
    - ฟันหน้า
    - ฟันกรามน้อย
    - ฟันกราม
ปริทันตวิทยา
    - ขูดหินน้ำลายทั้งปาก
    - เกลารากฟัน
ทันตกรรมตกแต่ง
    - ปิดช่องห่างฟัน
    - ฟอกสีฟันทั้งปาก
    - ฟอกสีฟัน (ฟันที่รักษารากแล้ว)
ทันตกรรมประดิษฐ์
   
- ฟันปลอมบางส่วนถอดได้ฐานพลาสติก
    - ฟันปลอมบางส่วนถอดได้ฐานโลหะ
    - สะพานฟันถอดได้
    - ฟันปลอมทั้งปาก
    - เดือยฟัน
    - ครอบฟัน
    - สะพานติดแน่น
ทันตกรรมสำหรับเด็ก
    - อุดฟันน้ำนม
    - ถอนฟันน้ำนม
    - เคลือบหลุมร่องฟัน
    - เคลือบฟลูออไรด์
    - รักษารากฟันน้ำนม

ทีมแพทย์ คลินิกทันตกรรมทั่วไป

ทพ.กิจจา งามกมลรัตน์

ทันตกรรมทั่วไป

สอบถามข้อมูลและเข้ารับบริการที่ โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 11 อินเตอร์

185/1 หมู่ 1 ตำบลบางวัว อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24130
โทรศัพท์ : 038-500-300-99

หากท่านมีข้อคำถาม หรือให้คำแนะนำ ติชม

คลินิกทันตกรรมทั่วไป - โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 11 อินเตอร์

สามารถกรอกแบบฟอร์มเพื่อติดต่อเจ้าหน้าที่

(กรณีเร่งด่วน กรุณาโทรศัพท์ติดต่อไปยังสาขาที่ท่านต้องการ เพื่อความสะดวกรวดเร็วค่ะ)

ชื่อ-นามสกุล**
อีเมล**
เบอร์โทรศัพท์**
ประเภท**
ข้อความ**