คลินิกเด็ก - โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 11 อินเตอร์

 หน้าแรก
» โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 11 อินเตอร์ » คลินิกและศูนย์เฉพาะทาง » คลินิกเด็ก  แบ่งปันไปยัง facebook

       เป็นศูนย์สุขภาพเพื่อลูกน้อย โดยทีมกุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ด้านเด็ก บริการให้การตรวจวินิจฉัยดูแล และรักษาพยาบาลผู้ป่วยเด็ก ทั้งปัญหาภาวะวิกฤต และโรคทั่วไปในเด็ก ครอบคลุมตั้งแต่แรกเกิดจนถึงวัยรุ่น

       รวมทั้งการให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพตามวัย การส่งเสริมสุขภาพ การประเมินภาวะสุขภาพ การเจริญเติบโตตามพัฒนาการ การให้วัคซีนป้องกันโรคต่างๆ ทั้งวัคซีนพื้นฐาน และวัคซีนเสริม การอบรมเลี้ยงดูบุตรหลาน เพื่อให้เด็กๆได้มีพัฒนาการที่ดี เต็มศักยภาพ

เพียบพร้อมด้วยการบริการ
- ทีมกุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในสาขากุมารเวชทั่วไป ที่มีประสบการณ์ พร้อมให้การดูแล
- พื้นที่รอรับบริการแยกออกจากกัน เพื่อแยกส่วนเด็กที่มาพบแพทย์และเด็กที่มารับวัคซีนออกจากผู้ป่วนรายอื่น
- โซนเด็กเล่น และสันทนาการ เป็นพื้นที่ให้เด็กทุกวัยได้เลือกเพลิดเพลินกับเครื่องเล่นต่างๆ พร้อมอำนวยความสะดวกจัดหาของเล่นที่ปลอดภัยในการเล่นสำหรับเด็ก
- ห้องให้นมทารก เป็นห้องเฉพาะส่วนตัวในบรรยากาศที่เงียบสงบ สบายๆ เพื่อให้คุณแม่ และทารกได้พักผ่อนขณะให้นม
- ห้องให้การพยาบาลสำหรับเด็ก และแผนกการเงินอยู่ในพื้นที่เดียวกัน เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการให้บริการในจุดเดียวกัน
- แผนกผู้ป่วยใน ที่พร้อมไปด้วยห้องพักที่สะดวกสบาย และเจ้าหน้าที่ที่เชี่ยวชาญมีประสบการณ์ในการดูแลเด็ก
- การกำหนดให้มีทีมเจ้าหน้าที่พยาบาลที่มีความรู้ ความชำนาญด้านเด็กโดยเฉพาะ ใสทำหน้าที่ในการรักษาพยาบาล รวมถึงให้มีการฝึกอบรมดูแลเด็กอย่างต่อเนื่อง
- การจัดเตรียมอุปกรณ์ของใช้ต่างๆที่ลดความเสี่ยงต่อเด็ก เป็นต้น 

บริการพิเศษอื่นๆ
       ทีมเจ้าหน้าที่จะคอมดูแลคุณหนูๆ ด้วยความเอาใจใส่ทั้งก่อนรักษา ระหว่างการเข้าพักรักษาและหลังการรักษา
- บริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับความเสี่ยงในการตั้งครรภ์
- บริการติดตามความเสี่ยงต่างๆที่อาจเกิดขึ้นกับทารกแรกเกิด
- บริการให้คำปรึกษาและสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับการคลอดแบบธรรมชาติ
- โปรแกรมให้ความรู้เกี่ยวกับหัวข้อต่างๆ เช่น การดูแลเด็กพัฒนาการของเด็ก

แผนกอนุบาลทารกแรกเกิด
- ให้บริการด้วยเครื่องมือและอุปกรณ์ที่สามารถให้การรักษาได้ทันท่วงทีในทุกกรณี เจ้าหน้าที่ทุกท่านล้วนผ่านการฝึกอบรมเป็นอย่างดี
- คุณพ่อคุณแม่จึงมันใจได้ว่า ทารกน้อยจะคลอดออกมาอย่างปลอดภัย
- ทางแผนก ฯ มีศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญกรณีเกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน ทั้งยังได้เตรียมจักษุแพทย์เพื่อคอยดูแลปัญหาต่างๆเกี่ยวกับดวงตา ซึ่งมักเกิดขึ้นกับเด็กทารกที่คลอดก่อนกำหนด

ทีมแพทย์ คลินิกเด็ก

นพ.บุญลือ นนทพันธ์

กุมารเวชศาสตร์

พญ.คิมรฎา ไชยวัฒนานนท์

กุมารเวชศาสตร์

สอบถามข้อมูลและเข้ารับบริการที่ โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 11 อินเตอร์

185/1 หมู่ 1 ตำบลบางวัว อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24130
โทรศัพท์ : 038-500-300-99

หากท่านมีข้อคำถาม หรือให้คำแนะนำ ติชม

คลินิกเด็ก - โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 11 อินเตอร์

สามารถกรอกแบบฟอร์มเพื่อติดต่อเจ้าหน้าที่

(กรณีเร่งด่วน กรุณาโทรศัพท์ติดต่อไปยังสาขาที่ท่านต้องการ เพื่อความสะดวกรวดเร็วค่ะ)

ชื่อ-นามสกุล**
อีเมล**
เบอร์โทรศัพท์**
ประเภท**
ข้อความ**