คลินิกอายุรกรรม - โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 11 อินเตอร์

 หน้าแรก
» โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 11 อินเตอร์ » คลินิกและศูนย์เฉพาะทาง » คลินิกอายุรกรรม  แบ่งปันไปยัง facebook

   เนื่องจากปัจจุบันการรักษาสุขภาพเป็นเรื่องสำคัญ แผนกอายุรกรรมจึงให้ความห่วงใยกับผู้ป่วยทุกรายเป็นอย่างดี โดยทางโรงพยาบาลจุฬารัตน์ ได้จัดบริการด้านการรักษาพยาบาล และดูแลผู้ป่วยโรคอายุรกรรมทั่วไป เช่น
    - อายุรศาสตร์ต่อมไร้ท่อ (Endocrinology)
    - อายุรศาสตร์โรคเลือด (Hematology)
    - อายุรศาสตร์โรคมะเร็ง (Oncology)
    - อายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ (Infectious)
    - อายุรศาสตร์โรคไต (Nephrology)
    - อายุรศาสตร์สมองและระบบประสาท (Neurology)
    - อายุรศาสตร์ระบบทางเดินหายใจ และปอด (Pulmonology)
    - อายุรศาสตร์โรครูมาติสซั่ม (Rheumatology)
    - อายุรกรรมโรคหัวใจ (Cardiology)
    - อายุรศาสตร์ทั่วไป (Internal Medicine)
คลินิกอายุรกรรม โรงพยาบาลจุฬารัตน์
    ให้บริการตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคอายุรกรรมที่มีปัญหาเฉพาะ โรคอายุรกรรมพิเศษสาขาต่าง ๆ โดยทีมอายุรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านอายุรกรรม

ทีมแพทย์ คลินิกอายุรกรรม

สอบถามข้อมูลและเข้ารับบริการที่ โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 11 อินเตอร์

185/1 หมู่ 1 ตำบลบางวัว อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24130
โทรศัพท์ : 038-500-300-99

หากท่านมีข้อคำถาม หรือให้คำแนะนำ ติชม

คลินิกอายุรกรรม - โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 11 อินเตอร์

สามารถกรอกแบบฟอร์มเพื่อติดต่อเจ้าหน้าที่

(กรณีเร่งด่วน กรุณาโทรศัพท์ติดต่อไปยังสาขาที่ท่านต้องการ เพื่อความสะดวกรวดเร็วค่ะ)

ชื่อ-นามสกุล**
อีเมล**
เบอร์โทรศัพท์**
ประเภท**
ข้อความ**