พญ.พลอยพัชร พิชญ์ภูรินท์ (โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 304 อินเตอร์)

 หน้าแรก
» โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 304 อินเตอร์ » ค้นหาแพทย์ » พญ.พลอยพัชร พิชญ์ภูรินท์ (โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 304 อินเตอร์)  แบ่งปันไปยัง facebook

พญ.พลอยพัชร พิชญ์ภูรินท์

โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 304 อินเตอร์

Doctor Profile
Specialty อายุรศาสตร์ระบบทางเดินอาหาร
Sub-Specialty
วันเวลาออกตรวจ
จันทร์ 10.00 - 22.00 น. อังคาร 08.00 - 20.00 น. พุธ 08.00 - 20.00 น. พฤหัสบดี 08.00 - 20.00 น. ศุกร์ 08.00 - 20.00 น. หมายเหตุ : ตารางการออกตรวจของแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ควรสอบถามข้อมูลหรือนัดพบแพทย์ เพื่อความสะดวกในการรับบริการค่ะ สามารถนัดหมายแพทย์ได้ที่ โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 304 อินเตอร์ โทร 037 - 239 665
หมายเหตุ : ตารางการออกตรวจของแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ควรสอบถามข้อมูลหรือนัดพบแพทย์ เพื่อความสะดวกในการรับบริการค่ะ
            สามารถนัดหมายแพทย์ได้ที่ โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 304 อินเตอร์ โทร 037-239-665, 063-905-7349