นพ.ศิวัช ตระกูลศักดิ์วิเศษ (โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 304 อินเตอร์)

 หน้าแรก
» โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 304 อินเตอร์ » ค้นหาแพทย์ » นพ.ศิวัช ตระกูลศักดิ์วิเศษ (โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 304 อินเตอร์)  แบ่งปันไปยัง facebook

นพ.ศิวัช ตระกูลศักดิ์วิเศษ

โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 304 อินเตอร์

Doctor Profile
Specialty เวชปฎิบัติทั่วไป
Sub-Specialty
วันเวลาออกตรวจ
จันทร์ 	07.00 - 20.00 น.
อังคาร	07.00 - 20.00 น.
พุธ    	07.00 - 20.00 น.
พฤหัสบดี	07.00 - 20.00 น.
ศุกร์   	07.00 - 20.00 น.

หมายเหตุ :
ตารางการออกตรวจของแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ควรสอบถามข้อมูลหรือนัดพบแพทย์ เพื่อความสะดวกในการรับบริการค่ะ 
สามารถนัดหมายแพทย์ได้ที่ โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 304 อินเตอร์ โทร 037 - 239 665
หมายเหตุ : ตารางการออกตรวจของแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ควรสอบถามข้อมูลหรือนัดพบแพทย์ เพื่อความสะดวกในการรับบริการค่ะ
            สามารถนัดหมายแพทย์ได้ที่ โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 304 อินเตอร์ โทร 037-239-665, 063-905-7349