นพ.เมฆวัน ธนะนันท์กูล (โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 11 อินเตอร์)

 หน้าแรก
» โรงพยาบาลจุฬารัตน์ ชลเวช » ค้นหาแพทย์ » นพ.เมฆวัน ธนะนันท์กูล (โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 11 อินเตอร์)  แบ่งปันไปยัง facebook
Doctor Profile
Specialty สูติ-นรีเวชวิทยา
Sub-Specialty

ประวัติการศึกษา

  • วิทยาศาสตรืบัณฑิต  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  พ.ศ. 2518
  • แพทย์ศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  พ.ศ. 2520
  • วุฒิบัติ สูติ-นรีเวช  โรงพยาบาลราชวิถี         พ.ศ. 2524
  • Research fellow in fetal surveillance, Michel Reese Hospital and Medical Center, Chicago USA, 1991
  • Work-shop in assisted reproductive technique, National University of Singapore, 1991
  • หนังสือรับรองเป็นสูตินรีแพทย์ที่ผ่านการอบรม ประเมินและได้ขึ้นทะเบียนกับราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย  ในการให้บริการเกี่ยวกับเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ 29 ก.ค. 2558
  • แพทย์เชี่ยวชาญการผ่านตัดผ่านกล้องลาปาโลสโคปและฮีสเตอโรลสโคป มีประสบการณ์ผ่าตัดมดลูกด้วยกล้องมากว่า 2,000 ราย ในระยะเวลา 25 ปี
หมายเหตุ : ตารางการออกตรวจของแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ควรสอบถามข้อมูลหรือนัดพบแพทย์ เพื่อความสะดวกในการรับบริการค่ะ
            สามารถนัดหมายแพทย์ได้ที่ โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 11 อินเตอร์ โทร 038-500-300-99