นพ.สูญชัย จันทร์ศรีตระกูล (โรงพยาบาลจุฬารัตน์ ชลเวช)

 หน้าแรก
» โรงพยาบาลจุฬารัตน์ ชลเวช » ค้นหาแพทย์ » นพ.สูญชัย จันทร์ศรีตระกูล (โรงพยาบาลจุฬารัตน์ ชลเวช)  แบ่งปันไปยัง facebook

นพ.สูญชัย จันทร์ศรีตระกูล

โรงพยาบาลจุฬารัตน์ ชลเวช

Doctor Profile
Specialty อายุรศาสตร์
Sub-Specialty อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคไต
หมายเหตุ : ตารางการออกตรวจของแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ควรสอบถามข้อมูลหรือนัดพบแพทย์ เพื่อความสะดวกในการรับบริการค่ะ
            สามารถนัดหมายแพทย์ได้ที่ โรงพยาบาลจุฬารัตน์ ชลเวช โทร 038-284354, 038-284355