ทพ.สิทธิชัย ตันติภาสวศิน (โรงพยาบาลจุฬารัตน์ ชลเวช)

 หน้าแรก
» โรงพยาบาลจุฬารัตน์ ชลเวช » ค้นหาแพทย์ » ทพ.สิทธิชัย ตันติภาสวศิน (โรงพยาบาลจุฬารัตน์ ชลเวช)  แบ่งปันไปยัง facebook

ทพ.สิทธิชัย ตันติภาสวศิน

โรงพยาบาลจุฬารัตน์ ชลเวช

Doctor Profile
Specialty ทันตแพทย์-ศัลยศาสตร์กระดูกใบหน้า
Sub-Specialty
แพทย์เฉพาะทาง ด้านศัลยกรรมช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล

จบการศึกษาแพทย์ศาสตร์จาก
  • คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2535
การศึกษาหลังปริญญา
  • ประกาศนียบัตรสาขาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล โรงพยาบาลชลบุรี พ.ศ. 2539
  • อนุมัติบัตรสาขาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล ทันตแพทยสภา พ.ศ. 2539
  • Followship in Csanio Maxillofacial มหาวิทยาลัยเท็กวัส เซาท์เวสเทริน เมดิคอลเซ็นเตอร์ ประเทศสหรัฐอเมริกา พ.ศ. 2543
หมายเหตุ : ตารางการออกตรวจของแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ควรสอบถามข้อมูลหรือนัดพบแพทย์ เพื่อความสะดวกในการรับบริการค่ะ
            สามารถนัดหมายแพทย์ได้ที่ โรงพยาบาลจุฬารัตน์ ชลเวช โทร 038-284354, 038-284355