นพ.พิชิต วีระวุฒิพล (โรงพยาบาลจุฬารัตน์ ชลเวช)

 หน้าแรก
» โรงพยาบาลจุฬารัตน์ ชลเวช » ค้นหาแพทย์ » นพ.พิชิต วีระวุฒิพล (โรงพยาบาลจุฬารัตน์ ชลเวช)  แบ่งปันไปยัง facebook
Doctor Profile
Specialty ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา
Sub-Specialty

ปริญญาบัตร/วุฒิบัตร
        แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อปี พ.ศ. 2544

วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ
        สาขาศัลยศาสตร์ทั่วไป เมื่อปี พ.ศ. 2549
        อนุมัติบัตรสาขาศัลยศาสตร์ยูโร เมื่อปี พ.ศ. 2552

ตารางออกตรวจสาขาโรงพยาบาลจุฬารัตน์ ชลเวช

DateTimeNote
วันพฤหัสบดี16:00 - 17:00 น.
หมายเหตุ : ตารางการออกตรวจของแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ควรสอบถามข้อมูลหรือนัดพบแพทย์ เพื่อความสะดวกในการรับบริการค่ะ
            สามารถนัดหมายแพทย์ได้ที่ โรงพยาบาลจุฬารัตน์ ชลเวช โทร 038-284354, 038-284355