พญ.ปิยาภัค แสงทองพินิจ (โรงพยาบาลจุฬารัตน์ ชลเวช)

 หน้าแรก
» โรงพยาบาลจุฬารัตน์ ชลเวช » ค้นหาแพทย์ » พญ.ปิยาภัค แสงทองพินิจ (โรงพยาบาลจุฬารัตน์ ชลเวช)  แบ่งปันไปยัง facebook
Doctor Profile
Specialty แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนัง
Sub-Specialty

ตารางออกตรวจสาขาอื่นๆ (โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์)

DateTimeNote
วันพฤหัสบดี16:00 - 19:00 น.
หมายเหตุ : ตารางการออกตรวจของแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ควรสอบถามข้อมูลหรือนัดพบแพทย์ เพื่อความสะดวกในการรับบริการค่ะ
            สามารถนัดหมายแพทย์ได้ที่ โรงพยาบาลจุฬารัตน์ ชลเวช โทร 038-284354, 038-284355

นพ.พลสันต์ พลัสสินทร์

อายุรศาสตร์และแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนัง

พญ.ปิยาภัค แสงทองพินิจ

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนัง