นพ.วรชัย แสงทองพินิจ (โรงพยาบาลจุฬารัตน์ ชลเวช)

 หน้าแรก
» โรงพยาบาลจุฬารัตน์ ชลเวช » ค้นหาแพทย์ » นพ.วรชัย แสงทองพินิจ (โรงพยาบาลจุฬารัตน์ ชลเวช)  แบ่งปันไปยัง facebook
Doctor Profile
Specialty อายุรศาสตร์
Sub-Specialty อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคทางเดินหายใจ

ตารางออกตรวจสาขาโรงพยาบาลจุฬารัตน์ ชลเวช

DateTimeNote
วันพฤหัสบดี16:00 - 19:00 น.

ตารางออกตรวจสาขาอื่นๆ (โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์)

DateTimeNote
วันพฤหัสบดี16:00 - 19:00 น.
หมายเหตุ : ตารางการออกตรวจของแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ควรสอบถามข้อมูลหรือนัดพบแพทย์ เพื่อความสะดวกในการรับบริการค่ะ
            สามารถนัดหมายแพทย์ได้ที่ โรงพยาบาลจุฬารัตน์ ชลเวช โทร 038-284354, 038-284355

นพ.วรชัย แสงทองพินิจ

อายุรศาสตร์
อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคทางเดินหายใจ