พญ.สุมนา รัตนนันทวาที (โรงพยาบาลจุฬารัตน์ ชลเวช)

 หน้าแรก
» โรงพยาบาลจุฬารัตน์ ชลเวช » ค้นหาแพทย์ » พญ.สุมนา รัตนนันทวาที (โรงพยาบาลจุฬารัตน์ ชลเวช)  แบ่งปันไปยัง facebook
Doctor Profile
Specialty อายุรศาสตร์ระบบทางเดินอาหาร
Sub-Specialty

ตารางออกตรวจสาขาอื่นๆ (โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์)

DateTimeNote
วันจันทร์13:00 - 14:00 น.และ เวลา 17:00 - 19:00 น.
วันอังคาร13:00 - 14:00 น.และ เวลา 17:00 - 19:00 น.
วันพุธ13:00 - 14:00 น.และ เวลา 17:00 - 19:00 น.
วันพฤหัสบดี00:00 - 00:00 น.หยุด
วันศุกร์13:00 - 14:00 น.และ เวลา 17:00 - 19:00 น.
หมายเหตุ : ตารางการออกตรวจของแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ควรสอบถามข้อมูลหรือนัดพบแพทย์ เพื่อความสะดวกในการรับบริการค่ะ
            สามารถนัดหมายแพทย์ได้ที่ โรงพยาบาลจุฬารัตน์ ชลเวช โทร 038-284354, 038-284355