พญ.ศิรินรัตน์ ตั้งจิตตรง (โรงพยาบาลจุฬารัตน์ ชลเวช)

 หน้าแรก
» โรงพยาบาลจุฬารัตน์ ชลเวช » ค้นหาแพทย์ » พญ.ศิรินรัตน์ ตั้งจิตตรง (โรงพยาบาลจุฬารัตน์ ชลเวช)  แบ่งปันไปยัง facebook

พญ.ศิรินรัตน์ ตั้งจิตตรง

โรงพยาบาลจุฬารัตน์ ชลเวช

Doctor Profile
Specialty อายุรศาสตร์ทั่วไป
Sub-Specialty

ตารางออกตรวจสาขาอื่นๆ (โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์)

DateTimeNote
วันเสาร์08:00 - 19:00 น.
หมายเหตุ : ตารางการออกตรวจของแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ควรสอบถามข้อมูลหรือนัดพบแพทย์ เพื่อความสะดวกในการรับบริการค่ะ
            สามารถนัดหมายแพทย์ได้ที่ โรงพยาบาลจุฬารัตน์ ชลเวช โทร 038-284354, 038-284355