นพ.วิฑูรย์ จันทรโรทัย (โรงพยาบาลจุฬารัตน์ ชลเวช)

 หน้าแรก
» โรงพยาบาลจุฬารัตน์ ชลเวช » ค้นหาแพทย์ » นพ.วิฑูรย์ จันทรโรทัย (โรงพยาบาลจุฬารัตน์ ชลเวช)  แบ่งปันไปยัง facebook
Doctor Profile
Specialty อายุรศาสตร์ระบบประสาท
Sub-Specialty

ตารางออกตรวจสาขาอื่นๆ (โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์)

DateTimeNote
วันจันทร์17:00 - 24:00 น.
วันเสาร์13:00 - 17:00 น.
หมายเหตุ : ตารางการออกตรวจของแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ควรสอบถามข้อมูลหรือนัดพบแพทย์ เพื่อความสะดวกในการรับบริการค่ะ
            สามารถนัดหมายแพทย์ได้ที่ โรงพยาบาลจุฬารัตน์ ชลเวช โทร 038-284354, 038-284355

นพ.วิฑูรย์ จันทรโรทัย

อายุรศาสตร์ระบบประสาท

พญ.ทิพย์มาศ พบสุข

อายุรศาสตร์ระบบประสาท

นพ.ภิญโญ อยู่รัตน์

อายุรศาสตร์ระบบประสาท