นพ.ศุภชัย วณิชชากรกุล (โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์)

 หน้าแรก
» โรงพยาบาลจุฬารัตน์ ชลเวช » ค้นหาแพทย์ » นพ.ศุภชัย วณิชชากรกุล (โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์)  แบ่งปันไปยัง facebook
Doctor Profile
Specialty ศัลยศาสตร์ทั่วไป
Sub-Specialty

รายละเอียด
       จบการศึกษาแพทย์ศาสตร์           1992-1998 Faculty of Medicine, Chiangmai University 
       แพทย์ฝึกหัด                            1998-1999 Intership, Maharat Nakhon Chiangmai Hospital, Faculty of Medicine, Chiangmai University
       การฝึกหัดแพทย์เฉพาะทาง         1992-2002 Genral Surgery Resident, Faculty of Medicine, Chiangmai University 2544-2546 สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว รุ่นที่6

วุฒิบัตร
      สาขาบัตร สาขาศัลยศาสตร์ อนุมัติบัตร สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว รุ่นที่6

เกียรตินิยมและรางวัล
       certificate of allen dance 2nd MIS Hatyai Conference Teqchins and Lerning Laprosopic colorectal Surgery in 3-D Era
       ประกาศนียบัตร อบรมระยะสั้น surgical oncology
       ประกาศนียบัตร อบรมระยะสั้น Trauma Management for Genaral Surgeon
       certificate of Accomphishment 4th Praerical Digestire Endoscopic Techniqves & Hands-on Workshop for Endoscopic Assistomt course

ตารางออกตรวจสาขาโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์

DateTimeNote
วันจันทร์06:00 - 13:00 น.
วันอังคาร06:00 - 13:00 น.
วันพุธ06:00 - 16:00 น.
วันพฤหัสบดี06:00 - 16:00 น.
วันศุกร์06:00 - 16:00 น.
หมายเหตุ : ตารางการออกตรวจของแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ควรสอบถามข้อมูลหรือนัดพบแพทย์ เพื่อความสะดวกในการรับบริการค่ะ
            สามารถนัดหมายแพทย์ได้ที่ โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์ โทร 02-033-2900