พญ.อารีย์ กิจศิริกุล (โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์)

 หน้าแรก
» โรงพยาบาลจุฬารัตน์ ชลเวช » ค้นหาแพทย์ » พญ.อารีย์ กิจศิริกุล (โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์)  แบ่งปันไปยัง facebook
Doctor Profile
Specialty เวชศาสตร์ฟื้นฟู
Sub-Specialty

ตำแหน่ง   : ผู้อำนวยการศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูและกายภาพบำบัด
    
รายละเอียด 
        จบการศึกษาแพทย์ศาสตร์    มศว.ประสานมิตร
        แพทย์ประจำบ้าน                โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
    
วุฒิบัตร              สาขาเวชศาสตร์ฟื้นฟู
    อนุมัติบัตร       เวชศาสตร์ครอบครัว
    เกียรติบัตร      การฝังเข็ม University Shang Hai
    
       
สมาชิกสมาคมแพทย์ 
    ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู
   

ตารางออกตรวจสาขาโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์

DateTimeNote
วันจันทร์09:00 - 15:00 น.แผนกกายภาพ
วันอังคาร09:00 - 16:00 น.แผนกกายภาพ
วันพฤหัสบดี09:00 - 15:00 น.แผนกกายภาพ
วันศุกร์09:00 - 16:00 น.แผนกกายภาพ
หมายเหตุ : ตารางการออกตรวจของแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ควรสอบถามข้อมูลหรือนัดพบแพทย์ เพื่อความสะดวกในการรับบริการค่ะ
            สามารถนัดหมายแพทย์ได้ที่ โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์ โทร 02-033-2900