พญ.ชินาภา จรูญวิกานต์ (โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์)

 หน้าแรก
» โรงพยาบาลรวมแพทย์ฉะเซิงเทรา » ค้นหาแพทย์ » พญ.ชินาภา จรูญวิกานต์ (โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์)  แบ่งปันไปยัง facebook
Doctor Profile
Specialty อายุรศาสตร์
Sub-Specialty อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจ

จบการศึกษาแพทย์ศาสตร์
          2545 แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

แพทย์ฝึกหัด
         2545-2546 โรงพยาบาลศูนย์สุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี

แพทย์ประจำบ้าน
          2548-2546 ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การฝึกหัดแพทย์เฉพาะทาง
         2554-2556 หน่วยหทัยวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลศิริราช   

 วุฒิบัตร  
        อายุรกรรมทั่วไป 
        อายุรกรรมหัวใจและหลอดเลือด

เกียรตินิยมและรางวัล 
       แพทยศาสตร์บัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ2

สมาชิกสมาคมแพทย์ 
      ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย
      สมาคมแพทยโรคหัวใจแห่งประเทศไทย

ตารางออกตรวจสาขาโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์

DateTimeNote
วันจันทร์09:00 - 21:00 น.
วันอังคาร07:00 - 16:00 น.
วันพุธ07:00 - 16:00 น.
วันพฤหัสบดี07:00 - 16:00 น.
วันศุกร์07:00 - 16:00 น.
วันเสาร์09:00 - 12:00 น.
หมายเหตุ : ตารางการออกตรวจของแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ควรสอบถามข้อมูลหรือนัดพบแพทย์ เพื่อความสะดวกในการรับบริการค่ะ
            สามารถนัดหมายแพทย์ได้ที่ โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์ โทร 02-033-2900