นพ.นำชัย นำเกียรติสกุล (โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์)

 หน้าแรก
» โรงพยาบาลจุฬารัตน์ ชลเวช » ค้นหาแพทย์ » นพ.นำชัย นำเกียรติสกุล (โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์)  แบ่งปันไปยัง facebook
Doctor Profile
Specialty อายุรศาสตร์
Sub-Specialty อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจ

จบการศึกษาแพทย์ศาสตร์       จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
แพทย์ประจำบ้าน                    อายุรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การฝึกหัดแพทย์เฉพาะทาง      อายุรศาสตร์หัวใจและหลอดเลือด สถาบันโรคทรวงอก
                                            อายุรศาสตร์หัวใจและหลอดเลือดสาขาขยายหลอดเลือด สถาบันโรคทรวงอก

สมาชิกสมาคมแพทย์ 
                    สมาคมหลอดเลือดและหัวใจประเทศไทย

ตารางออกตรวจสาขาโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์

DateTimeNote
วันพุธ08:00 - 18:00 น.
วันศุกร์08:00 - 18:00 น.
วันเสาร์08:00 - 18:00 น.
วันอาทิตย์13:00 - 16:00 น.
หมายเหตุ : ตารางการออกตรวจของแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ควรสอบถามข้อมูลหรือนัดพบแพทย์ เพื่อความสะดวกในการรับบริการค่ะ
            สามารถนัดหมายแพทย์ได้ที่ โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์ โทร 02-033-2900

นพ.พรชัย งามจรรยาภรณ์

อายุรศาสตร์โรคหัวใจและหลอดเลือด

นพ.อาทิตย์ ต่อพงษ์พันธ์

อายุรศาสตร์โรคหัวใจและหลอดเลือด