นพ.วิรุณ โทณะวณิก (โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์)

 หน้าแรก
» โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 304 อินเตอร์ » ค้นหาแพทย์ » นพ.วิรุณ โทณะวณิก (โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์)  แบ่งปันไปยัง facebook
Doctor Profile
Specialty รังสีรักษาและมะเร็งวิทยา
Sub-Specialty

Education
   • Certififfiificate, Faculty of Science, Chulalongkorn University – (1964 – 1965)
   • Certififfiificate, Pre-Medicine, Chulalongkorn University – (1965-1967)
   • M.D., Faculty of Medicine, Siriraj Hospital, Mahidol University, Bangkok – (1967 – 1971)
   • Certififfiificate, Internship, Siriraj Hospital, Mahidol University, Bangkok – (1971-1972)
   • Certififfiificate, General Practice-Residency, Central Hospital, Bangkok – (1972-1974)
   • Certififfiificate, Rotating Internship, St. Clare”s Hospital Schenectady New York – (1974 – 1975)
   • Certififfiificate, Therapeutic Radiology Residency, University of Maryland – (1976-1979)
   • American Board of Radiology in Therapeutic Radiology (Radiation Oncology) – (1981)

Current Position
   • Senior Radiation Oncologist in Department of Radiation Oncology, Christiana Care Health Services Newark, Delaware, USA
   • Radiation Oncologist, specializing in prostate Brachytherapy, at Chularat 3 International Hospital, Samutprakarn

ออกตรวจสาขาโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์

   วันที่  3 กันยายน 2561 ถึง 28 กันยายน 2561
   วันที่ 10 ธันวาคม 2561 ถึง 4 มกราคม 2562 

ติดต่อสอบถามได้ที่ 09-1770-6639


หมายเหตุ : ตารางการออกตรวจของแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ควรสอบถามข้อมูลหรือนัดพบแพทย์ เพื่อความสะดวกในการรับบริการค่ะ
            สามารถนัดหมายแพทย์ได้ที่ โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์ โทร 02-033-2900