พญ.ธัญลักษณ์ ศรีบูระเดช (โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์)

 หน้าแรก
» โรงพยาบาลจุฬารัตน์ ชลเวช » ค้นหาแพทย์ » พญ.ธัญลักษณ์ ศรีบูระเดช (โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์)  แบ่งปันไปยัง facebook
Doctor Profile
Specialty ศัลยศาสตร์ทั่วไป
Sub-Specialty

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ หัวหน้าศูนย์ศัลยกรรมทั่วไป 

รายละเอียด
   จบการศึกษาแพทย์ศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
   แพทย์ประจำบ้าน ภาควิชาศัลยศาสตร์ทั่วไป คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล 

วุฒิบัตร
      ศัลยศาสตร์ทั่วไป

เกียรตินิยมและรางวัล ประสบการณ์
      1998-1999 รพ.ตราด จ.ตราด 
      1999-2004 รพ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ
      2004-2008 รพ.รวมชัยประชารักษ์ จ.สมุทรปราการ
      2008-ปัจจุบัน รพ.จุฬารัตน์ 3 อินเตอร์

ตารางออกตรวจสาขาโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์

DateTimeNote
วันพุธ07:00 - 12:00 น.OR
วันศุกร์10:00 - 13:00 น.OPD-ศัลย์
หมายเหตุ : ตารางการออกตรวจของแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ควรสอบถามข้อมูลหรือนัดพบแพทย์ เพื่อความสะดวกในการรับบริการค่ะ
            สามารถนัดหมายแพทย์ได้ที่ โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์ โทร 02-033-2900