นพ.พลสันต์ พลัสสินทร์ (โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์)

 หน้าแรก
» โรงพยาบาลจุฬารัตน์ ชลเวช » ค้นหาแพทย์ » นพ.พลสันต์ พลัสสินทร์ (โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์)  แบ่งปันไปยัง facebook
Doctor Profile
Specialty อายุรศาสตร์และแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนัง
Sub-Specialty

แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

หมายเหตุ : ตารางการออกตรวจของแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ควรสอบถามข้อมูลหรือนัดพบแพทย์ เพื่อความสะดวกในการรับบริการค่ะ
            สามารถนัดหมายแพทย์ได้ที่ โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์ โทร 02-033-2900

นพ.พลสันต์ พลัสสินทร์

อายุรศาสตร์และแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนัง

พญ.ปิยาภัค แสงทองพินิจ

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนัง