Extracorporeal Shock Wave Lithotripsy (ESWL) for Kidney Stones (เครื่องสลายนิ่วด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง) - โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 11 อินเตอร์

 หน้าแรก
» โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 11 อินเตอร์ » เทคโนโลยีทางการแพทย์และการเตรียมตัวตรวจ » Extracorporeal Shock Wave Lithotripsy (ESWL) for Kidney Stones (เครื่องสลายนิ่วด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง)  แบ่งปันไปยัง facebook

ESWL เป็นเครื่องมือชนิดพิเศษที่มีการนำคลื่นเสียงความถี่สูง (Supersonic speed) กระแทกก้อนนิ่วให้แตกเป็นผงหรือเม็ดเล็กๆ แล้วขับออกจากร่างกายโดยระบบทางเดินของปัสสาวะ ผู้ป่วยจะมีอาการเจ็บปวดน้อยกว่าการผ่าตัด ไม่มีอาการแทรกซ้อน ไม่ต้องนอนรักษาตัวในโรงพยาบาลนาน

การเตรียมตัวเข้ารับการตรวจ
          - ให้มาตามวันที่แพทย์นัด หากมีอาการผิดปกติเช่น มีไข้ ปวดมากผิดปกติควรแจ้งให้แพทย์ทราบ
          - งดน้ำและอาหารอย่างน้อย 4-6 ชั่วโมง เพื่อว่าขณะทำการสลายนิ่ว อาจต้องให้ยาคลายความวิตกกังวล
          - รับประทานยารักษาความดัน เบาหวานตามปกติ เว้นยาที่มีฤทธิ์ห้ามการแข็งตัวของเลือดเช่น แอสไพริน  ก่อนการสลายนิ่วต้องงด 1 สัปดาห์ และควรแจ้งประวัติ การแพ้ยาให้แพทย์ทราบ
          - ในวันที่สลายนิ่วให้นำญาติมาด้วย หากมาจากสาขาหรือโรงพยาบาลอื่นต้องนำ ฟิล์มเอกซเรย์มาด้วย

สอบถามข้อมูลและเข้ารับบริการที่ โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 11 อินเตอร์

185/1 หมู่ 1 ตำบลบางวัว อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24130
โทรศัพท์ : 038-500-300-99