Digital Radiography (เครื่องเอกซเรย์ดิจิตอล) - โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 11 อินเตอร์

 หน้าแรก
» โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 11 อินเตอร์ » เทคโนโลยีทางการแพทย์และการเตรียมตัวตรวจ » Digital Radiography (เครื่องเอกซเรย์ดิจิตอล)  แบ่งปันไปยัง facebook

Digital Radiography (เครื่องเอ็กซเรย์ดิจิตอล) / Digital Radiography

         เป็นการถ่ายภาพรังสีโดยใช้ระบบคอมพิวเตอร์เข้ามาร่วมในการสร้างภาพ ภาพที่ได้จะยังไม่ปรากฏลงบนฟิล์มโดยตรงแต่จะอยู่ในหน่วยความจำของคอมพิวเตอร์ก่อน เพื่อนำข้อมูลทางรังสีนี้มาใช้ดูเฉพาะส่วน ขยายภาพ หรือปรับความทึบของภาพเพื่อศึกษาระดับความทึบต่าง ๆ เช่น soft tissue หรือ bone และส่งข้อมูลที่ต้องการแล้วไปบันทึกลงบนฟิล์ม ภาพรังสีระบบนี้ผู้ป่วยจะได้รับปริมารรังสีน้อยกว่าการถ่ายภาพรังสีลงบนแผ่นฟิล์มตามปกติ และสามารถนำข้อมูลมาดูย้อนหลังได้ สามารถใช้เอกซเรย์ทั่วไป เช่น เอกซเรย์ปอด กระโหลกศรีษะ กระดูกแขน ,ขา และกระดูกสันหลัง เป็นต้น ซึ่งจะใช้วินิจฉัยเบื้องต้นว่าบริเวณที่เอกซเรย์มีความผิดปกติหรือไม่

          การตรวจประเภทนี้ ไม่ต้องมีการเตรียมตัวใดๆ เป็นพิเศษ สามารถเข้ารับการตรวจได้ทันที แต่อาจต้องมีการเปลี่ยนชุด จึงขอแนะนำให้ท่านใส่ชุดที่สบาย ถอดเปลี่ยนได้ง่าย และไม่ใส่เครื่องประดับ

สอบถามข้อมูลและเข้ารับบริการที่ โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 11 อินเตอร์

185/1 หมู่ 1 ตำบลบางวัว อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24130
โทรศัพท์ : 038-500-300-99