เทคโนโลยีทางการแพทย์และการเตรียมตัวตรวจ - โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 11 อินเตอร์

 หน้าแรก
» โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 11 อินเตอร์ » เทคโนโลยีทางการแพทย์และการเตรียมตัวตรวจ  แบ่งปันไปยัง facebook
จำนวนทั้งหมด 8 รายการ
หน้า
1
Extracorporeal Shock Wave Lithotripsy (ESWL) for Kidney Stones (เครื่องสลายนิ่วด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง)

Extracorporeal Shock Wave Lithotripsy (ESWL) for Kidney Stones (เครื่องสลายนิ่วด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง)

ESWL เป็นเครื่องมือชนิดพิเศษที่มีการนำคลื่นเสียงความถี่สูง (Supersonic speed) กระแทกก้อนนิ่วให้แตกเป็นผงหรือเม็ดเล็กๆ แล้วขับออกจากร่างกายโดยระบบทางเดินของปัสสาวะ ผู้ป่วยจะมีอาการเจ็บปวดน้อยกว่าการผ่าตัด ไม่มีอาการแทรกซ้อนไม่ต้องนอนรักษาตัวในโรงพยาบาลนาน
Digital C-Arm (เครื่องตรวจเอกซเรย์ขณะทำหัตถการในห้องผ่าตัด)

Digital C-Arm (เครื่องตรวจเอกซเรย์ขณะทำหัตถการในห้องผ่าตัด)

Digital C-Arm เป็นการใช้เครื่องเอกซเรย์ Digital เพื่อช่วยแพทย์ในห้องผ่าตัดดูตำแหน่งของอวัยวะที่ต้องการและบันทึกภาพขณะทำหัตถการ แบบ Real time
Upper Gastrointestinal Endoscopy (เครื่องส่องกล้องตรวจทางเดินอาหารส่วนต้น)

Upper Gastrointestinal Endoscopy (เครื่องส่องกล้องตรวจทางเดินอาหารส่วนต้น)

เนื่องจากการส่องกล้องในระบบทางเดินอาหารส่วนต้น จำเป็นต้องให้ภายในกระเพาะอาหารปราศจากเศษอาหารใด ๆ จึงจะมองเห็นได้ชัด นอกจากนี้เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดจากการสำลักอาหาร และน้ำเข้าไปในหลอดลม ขณะที่กลืนกล้องลงสู่ลำคอ ระหว่างการส่องกล้อง
Echocardiography (การตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง)

Echocardiography (การตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง)

เป็นการตรวจหัวใจโดยใช้เครื่องมือที่มี ประสิทธิภาพสูง ทำงานโดยอาศัยหลัก การส่งคลื่นเสียงความถี่สูงซึ่งส่งออก มาจาก ผลึกแร่ชนิดพิเศษ และเมื่อรับสัญญานคลื่นเสียงที่ส่งออกไป นำมาแปรสัญญาน เป็นภาพขึ้น จะทำให้สามารถเห็นการทำงาน ของหัวใจ
CT Scan 16-Slice (เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ 16 สไลด์)

CT Scan 16-Slice (เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ 16 สไลด์)

CT SCAN 16-Slice เป็นเครื่องมือที่ใช้ตรวจวิเคราะห์ เพื่อวินิจฉัยความผิดปกติของอวัยวะต่างๆ มีความละเอียดสูง รวดเร็ว และสามารถสร้างภาพ 3 มิติ ทำให้มองเห็นรอยโรคได้อย่างชัดเจน
Ultrasound (เครื่องตรวจวินิจฉัยด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง)

Ultrasound (เครื่องตรวจวินิจฉัยด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง)

เป็นการตรวจโดยใช้คลื่นเสียงความถี่สูง เกินระดับที่หูของคนเราจะได้ยิน เป็นคลื่นเสียงที่ไม่ก่อให้เกิดอันตรายใดๆ ทั้งสิ้น ใช้ในการตรวจหาความผิดปกติของอวัยวะภายใน เช่น ตับ ,ตับอ่อน,ม้าม,ถุงน้ำดี,ไต,ท่อไต,กระเพาะปัสสาวะ,ต่อมลูกหมาก,มดลูก และทารกในครรภ์
Digital Mammogram (เครื่องเอกซเรย์เต้านมระบบดิจิตอล)

Digital Mammogram (เครื่องเอกซเรย์เต้านมระบบดิจิตอล)

การตรวจเอกซเรย์เต้านมระบบดิจิตอล ซึ่งเป็นวิธีในการตรวจพบความผิดปกติของเต้านมได้ตั้งแต่ระยะเริ่มแรก
Digital Radiography (เครื่องเอกซเรย์ดิจิตอล)

Digital Radiography (เครื่องเอกซเรย์ดิจิตอล)

เป็นการถ่ายภาพรังสีโดยใช้ระบบคอมพิวเตอร์เข้ามาร่วมในการสร้างภาพ ภาพที่ได้จะยังไม่ปรากฏลงบนฟิล์มโดยตรงแต่จะอยู่ในหน่วยความจำของคอมพิวเตอร์ก่อน เพื่อนำข้อมูลทางรังสีนี้มาใช้ดูเฉพาะส่วน ขยายภาพ หรือปรับความทึบของภาพเพื่อศึกษาระดับความทึบต่าง ๆ
หน้า
1
จำนวนทั้งหมด 8 รายการ