โปรโมชั่นและแพ็คเกจ - โรงพยาบาลจุฬารัตน์ระยอง

 หน้าแรก
» โรงพยาบาลจุฬารัตน์ระยอง » โปรโมชั่นและแพ็คเกจ  แบ่งปันไปยัง facebook
จำนวนทั้งหมด 4 รายการ
หน้า
1
แพคเกจศัลยกรรมเหมาจ่าย

แพคเกจศัลยกรรมเหมาจ่าย

ศัลยกรรมในราคาเหมาจ่าย รวมค่าห้องพัก, ค่าแพทย์, ค่าห้องผ่าตัด และ ค่ายา ที่เกี่ยวข้อง แพคเกจนี้จะขึ้นกับดุลยพินิจของแพทย์
เปิดบริการสาขา  โรงพยาบาลจุฬารัตน์ระยอง
หน้า
1
จำนวนทั้งหมด 4 รายการ