โปรโมชั่นและแพ็คเกจ - โรงพยาบาลจุฬารัตน์ ชลเวช

 หน้าแรก
» โรงพยาบาลจุฬารัตน์ ชลเวช » โปรโมชั่นและแพ็คเกจ  แบ่งปันไปยัง facebook
จำนวนทั้งหมด 1 รายการ
หน้า
1
รักษาโรคนิ้วล็อกโดยผ่าตัดแบบเจาะผิวหนัง

รักษาโรคนิ้วล็อกโดยผ่าตัดแบบเจาะผิวหนัง

หากท่านมีอาการปวดบริเวณโคนนิ้วมือ ปวดเวลาขยับนิ้วหรือเหยียดนิ้ว นิ้วบวมอักเสบ นิ้วติดขัด รักษาโรคนิ้วล็อกโดยการผ่าตัดแบบเจาะผิวหนัง
เปิดบริการสาขา  โรงพยาบาลจุฬารัตน์ ชลเวช
หน้า
1
จำนวนทั้งหมด 1 รายการ