ในวันที่ 18 ธันวาคม 2561 โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 11 อินเตอร์ ได้มีโอกาสต้อนรับคณะผู้บริหารจากโรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์ ที่ให้เกียรติเข้ามาศึกษาดูงานที่ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยาก จุฬารัตน์ 11 อินเตอร์ - โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 11 อินเตอร์

 หน้าแรก
» โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 11 อินเตอร์ » ข่าวสารและกิจกรรม » ในวันที่ 18 ธันวาคม 2561 โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 11 อินเตอร์ ได้มีโอกาสต้อนรับคณะผู้บริหารจากโรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์ ที่ให้เกียรติเข้ามาศึกษาดูงานที่ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยาก จุฬารัตน์ 11 อินเตอร์ แบ่งปันไปยัง facebook

    ในวันที่ 18 ธันวาคม 2561 โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 11 อินเตอร์ ได้มีโอกาสต้อนรับคณะผู้บริหารจากโรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์
ที่ให้เกียรติเข้ามาศึกษาดูงานที่ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยาก จุฬารัตน์ 11 อินเตอร์ 
เพื่อศึกษาระบบการประสานงานที่มีคุณภาพ และการควบคุมคุณภาพในห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงตัวอ่อน

รายชื่อผู้เข้าเยี่ยมชมงาน ที่ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยาก โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 11 อินเตอร์  วันที่ 18 ธันวาคม 2561  เวลา 9.00-12.00 น.

 ศ.นพ.พงษ์ธร วิโรจน์ชัยวงษ์ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์การเจริญพันธ์

คุณกัญญารัตน์ จูงพิริยะพงษ์ ผช.ผจก.ฝ่ายการพยาบาล

คุณน้ำทิพย์ เหลืองอร่าม ผจก.แผนกศูนย์สุขภภาพสตรี และห้องคลอด


คุณเสาวนีย์ สันตติวงศ์ไชย (head of operating room) หัวหน้าพยาบาลห้องผ่าตัด


คุณวาสนา พิมบัว Nurse coordinator


คุณไพโรจน์ ว่องไวกิตติสิน ( นักวิทยาศาสตร์ตัวอ่อน Embryologist )

สอบถามข้อมูลและเข้ารับบริการที่ โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 11 อินเตอร์

185/1 หมู่ 1 ตำบลบางวัว อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24130
โทรศัพท์ : 038-500-300-99