ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยาก โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 11 อินเตอร์ ได้มีโอกาส เข้าร่วมงาน “The 9th Guangzhou International Health Care Industry Exposition 2018” ณ มหานครกวางโจว - โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 11 อินเตอร์

 หน้าแรก
» โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 11 อินเตอร์ » ข่าวสารและกิจกรรม » ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยาก โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 11 อินเตอร์ ได้มีโอกาส เข้าร่วมงาน “The 9th Guangzhou International Health Care Industry Exposition 2018” ณ มหานครกวางโจว แบ่งปันไปยัง facebook

      ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยาก โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 11 อินเตอร์ ได้มีโอกาส เข้าร่วมงาน
“The 9th Guangzhou International Health Care Industry Exposition 2018
ณ มหานครกวางโจว ประเทศจีน ระหว่างวันที่ 13-17 กันยายน 2561


สอบถามข้อมูลและเข้ารับบริการที่ โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 11 อินเตอร์

185/1 หมู่ 1 ตำบลบางวัว อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24130
โทรศัพท์ : 038-500-300-99