ร่วมปันน้ำใจ "ช่วยเหลือผู้ประสบภัย" แขวงอัตตะปือ และ แขวงจำปาสัก สปป.ลาว จากเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2561 - โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 11 อินเตอร์

 หน้าแรก
» โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 11 อินเตอร์ » ข่าวสารและกิจกรรม » ร่วมปันน้ำใจ "ช่วยเหลือผู้ประสบภัย" แขวงอัตตะปือ และ แขวงจำปาสัก สปป.ลาว จากเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2561 แบ่งปันไปยัง facebook

สอบถามข้อมูลและเข้ารับบริการที่ โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 11 อินเตอร์

185/1 หมู่ 1 ตำบลบางวัว อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24130
โทรศัพท์ : 038-500-300-99