โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 11 อินเตอร์ เป็นตัวแทนทีมจิตอาสาในโครงการ CSR "ชมรมเพื่อนกันจุฬารัตน์" ที่อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ - โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 11 อินเตอร์

 หน้าแรก
» โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 11 อินเตอร์ » ข่าวสารและกิจกรรม » โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 11 อินเตอร์ เป็นตัวแทนทีมจิตอาสาในโครงการ CSR "ชมรมเพื่อนกันจุฬารัตน์" ที่อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ แบ่งปันไปยัง facebook

สอบถามข้อมูลและเข้ารับบริการที่ โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 11 อินเตอร์

185/1 หมู่ 1 ตำบลบางวัว อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24130
โทรศัพท์ : 038-500-300-99