อบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน บริษัท ที.ราด (ประเทศไทย) จำกัด - โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 11 อินเตอร์

 หน้าแรก
» โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 11 อินเตอร์ » ข่าวสารและกิจกรรม » อบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน บริษัท ที.ราด (ประเทศไทย) จำกัด แบ่งปันไปยัง facebook
          วันที่  28 พฤศจิกายน  2557 ทางโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 11 บางปะกง  นำทีมเข้าสอนอบรมหลักสูตร  ”ปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน”  ที่บริษัท  ที.ราด (ประเทศไทย)  จำกัด  โดยมีผู้เข้าอบรมทั้งหมด  16 ท่าน  ระยะเวลาในการอบรมครั้งนี้  4  ชั่วโมง  การอบรมแบ่งออกเป็น  2 หัวข้อ
1. บรรยายการปฐมพยาบาลเบื้องต้นทุกชนิด
2. ฝึกปฏิบัติการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยและการทำ CPR 


          การอบรมครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากผู้เข้าอบรมเป็นอย่างดี  และหวังว่าผู้เข้าอบรมทุกท่านสามารถนำความรู้ในการอบรมครั้งนี้ไปใช้กับเหตุการณ์จริงได้เป็นอย่างดี

สอบถามข้อมูลและเข้ารับบริการที่ โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 11 อินเตอร์

185/1 หมู่ 1 ตำบลบางวัว อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24130
โทรศัพท์ : 038-500-300-99