การอบรมปฐมพยาบาลเบื้องต้น และการทำ CPR ช่วยฟื้นคืนชีพ ที่ บริษัท เค.ที.ไทย โลคอลโพรดัคส์ จำกัด - โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 11 อินเตอร์

 หน้าแรก
» โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 11 อินเตอร์ » ข่าวสารและกิจกรรม » การอบรมปฐมพยาบาลเบื้องต้น และการทำ CPR ช่วยฟื้นคืนชีพ ที่ บริษัท เค.ที.ไทย โลคอลโพรดัคส์ จำกัด แบ่งปันไปยัง facebook

          เมื่อวันที่ 24  กันยายน  2557 โรงพยาบาลจุฬารัตน์11บางปะกง นำทีมอบรมปฐมพยาบาลจาก ER เข้าร่วมการอบรมปฐมพยาบาลที่ บริษัท เค.ที.ไทย โลคอลโพรดัคส์ จำกัด ผู้เข้าร่วมการอบรมทั้งหมด 17 คน

          โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 11 บางปะกง จัดการบรรยายหัวข้อ "การปฐมพยาบาลเบื้องต้น และ การทำ CPR ช่วยฟื้นคืนชีพ" การอบรมครั้งนี้ใช้ระยะเวลาในการอบรม 2 ชั่วโมง โดยแบ่งเป็น 2 ช่วงคือ 1.จัดการบรรยายการปฏิบัติการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน 2.ขั้นตอนการปฏิบัติการช่วยชีวิต ฝึก CPR ปฏิบัติจริง  ครั้งนี้ได้รับความสนใจจากกลุ่มพนักงานที่เข้าอบรมและให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี

สอบถามข้อมูลและเข้ารับบริการที่ โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 11 อินเตอร์

185/1 หมู่ 1 ตำบลบางวัว อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24130
โทรศัพท์ : 038-500-300-99