การอบรมปฐมพยาบาลเบื้องต้น และการทำ CPR ช่วยฟื้นคืนชีพ บริษัท ไทยสเปเชี่ยลแก๊ส จำกัด - โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 11 อินเตอร์

 หน้าแรก
» โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 11 อินเตอร์ » ข่าวสารและกิจกรรม » การอบรมปฐมพยาบาลเบื้องต้น และการทำ CPR ช่วยฟื้นคืนชีพ บริษัท ไทยสเปเชี่ยลแก๊ส จำกัด แบ่งปันไปยัง facebook

          เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2557  โรงพยาบาลจุฬารัตน์11 บางปะกง นำทีมอบรมปฐมพยาบาลจาก ER เข้าร่วมการอบรมปฐมพยาบาลที่ บริษัท ไทยสเปเชี่ยลแก๊ส จำกัด ผู้เข้าร่วมการอบรมทั้งหมด 19 คน โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 11 บางปะกง จัดการการบรรยายหัวข้อ "การปฐมพยาบาลเบื้องต้น และ การทำ CPR ช่วยฟื้นคืนชีพ" การอบรมครั้งนี้ใช้ระยะเวลาในการอบรม 4 ชั่วโมง โดยแบ่งเป็น 2 ช่วงคือ
          1.จัดการบรรยายให้ความรู้เรื่องการอบรมปฐมพยาบาลเบื้องต้น
          2.ฝึก CPR ปฏิบัติจริง  ครั้งนี้ได้รับความสนใจจากกลุ่มพนักงานที่เข้าอบรมและให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี

สอบถามข้อมูลและเข้ารับบริการที่ โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 11 อินเตอร์

185/1 หมู่ 1 ตำบลบางวัว อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24130
โทรศัพท์ : 038-500-300-99