ทางโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 11 บางปะกง ร่วมจัดกิจกรรมเพื่อสังคม สาธารณกุศล ณ วัดเขาดิน อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา - โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 11 อินเตอร์

 หน้าแรก
» โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 11 อินเตอร์ » ข่าวสารและกิจกรรม » ทางโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 11 บางปะกง ร่วมจัดกิจกรรมเพื่อสังคม สาธารณกุศล ณ วัดเขาดิน อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา แบ่งปันไปยัง facebook

          วันที่ 6 มิถุนายน 2557 โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 11 บางปะกง ร่วมจัดกิจกรรมเพื่อสังคม สาธารณกุศล ณ วัดเขาดิน อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา โดยกิจกรรมที่จัดขึ้นครั้งนี้ ทางโรงพยาบาลร่วมทำบุญถวายสังฆทาน และร่วมล้างห้องน้ำวัดทั้ง 40 ห้อง หลังจากนั้นมีการเลี้ยงอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนโรงเรียนวัดเขาดิน ในวันนี้มีพนักงานของโรงพยาบาลทั้งสิ้น 80 คน

สอบถามข้อมูลและเข้ารับบริการที่ โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 11 อินเตอร์

185/1 หมู่ 1 ตำบลบางวัว อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24130
โทรศัพท์ : 038-500-300-99