งานเปิดอาคารจุฬารัตน์ 12 เกตเวย์ - โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 11 อินเตอร์

 หน้าแรก
» โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 11 อินเตอร์ » ข่าวสารและกิจกรรม » งานเปิดอาคารจุฬารัตน์ 12 เกตเวย์ แบ่งปันไปยัง facebook

          ณ วันที่ 13 มีนาคม 2557 เวลา 09.30 น. คลินิกเวชกรรมจุฬารัตน์ 12 เกตเวย์
ได้ทำพิธีเปิดอาคารให้บริการหลังใหม่ เพื่อขยายศักยภาพในการให้บริการ ในงานได้รับเกียรติจาก
สถานประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ ซิตี้เข้าร่วมแสดงความยินดีสอบถามข้อมูลและเข้ารับบริการที่ โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 11 อินเตอร์

185/1 หมู่ 1 ตำบลบางวัว อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24130
โทรศัพท์ : 038-500-300-99