มอบเรือให้กับอบต.บางยาง อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี เพื่อใช้ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม - โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 11 อินเตอร์

 หน้าแรก
» โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 11 อินเตอร์ » ข่าวสารและกิจกรรม » มอบเรือให้กับอบต.บางยาง อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี เพื่อใช้ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม แบ่งปันไปยัง facebook

มอบเรือให้กับอบต.บางยาง อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี เพื่อใช้ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม
เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2556 กลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์ มอบเรือให้กับ อบต.บางยาง อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี
เพื่อใช้ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในเขตพื้นที่บางยาง เป็นจำนวน 1 ลำ

สอบถามข้อมูลและเข้ารับบริการที่ โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 11 อินเตอร์

185/1 หมู่ 1 ตำบลบางวัว อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24130
โทรศัพท์ : 038-500-300-99