กลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์ ร่วมกับสำนักงานประกันสังคม จ.ปราจีนบุรี มอบเรือ 3 ลำ ให้กับหมู่ 7,8 และ 9 ต.บางเตย อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี - โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 11 อินเตอร์

 หน้าแรก
» โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 11 อินเตอร์ » ข่าวสารและกิจกรรม » กลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์ ร่วมกับสำนักงานประกันสังคม จ.ปราจีนบุรี มอบเรือ 3 ลำ ให้กับหมู่ 7,8 และ 9 ต.บางเตย อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี  แบ่งปันไปยัง facebook

          วันที่ 16 ตุลาคม 2556 กลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์ ร่วมกับสำนักงานประกันสังคมจ.ปราจีนบุรี มอบเรือ 3 ลำ ให้กับหมู่ 7,8 และ 9 ต.บางเตย อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี  โดยแพทย์หญิงชุติมา ปิ่นเจริญ รองกรรมการผู้จัดการและผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 11 บางปะกง เป็นตัวแทนในการมอบเรือให้กับต.บางยางทั้ง 3 หมู่

สอบถามข้อมูลและเข้ารับบริการที่ โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 11 อินเตอร์

185/1 หมู่ 1 ตำบลบางวัว อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24130
โทรศัพท์ : 038-500-300-99