เมื่อวันที่ 8-9 สิงหาคม 2559 โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 11 บางปะกง ได้รับเกียรติจากทาง บริษัท เจเทคโตะ (ไทยแลนด์) จำกัด สาขานิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้และสาขาบางปะกง ให้เข้าไปฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ ซึ่งได้รับความสนใจจากพนักงานเป็นจำนวนมาก - Chularat 11 International Hospital

 Home
» Chularat 11 International Hospital » News for Chularat » เมื่อวันที่ 8-9 สิงหาคม 2559 โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 11 บางปะกง ได้รับเกียรติจากทาง บริษัท เจเทคโตะ (ไทยแลนด์) จำกัด สาขานิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้และสาขาบางปะกง ให้เข้าไปฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ ซึ่งได้รับความสนใจจากพนักงานเป็นจำนวนมาก แบ่งปันไปยัง facebook

เมื่อวันที่ 8-9 สิงหาคม 2559 โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 11 บางปะกง ได้รับเกียรติจากทาง บริษัท เจเทคโตะ (ไทยแลนด์) จำกัด
สาขานิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้และสาขาบางปะกง ให้เข้าไปฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ ซึ่งได้รับความสนใจจากพนักงานเป็นจำนวนมาก

inquiries and service at : Chularat 11 International Hospital

185/1 moo 1 TumbonBangwua AmperBangpakong chachongsao 24130
Phone Number : 038-500-300-99