คลินิกเวชกรรมจุฬารัตน์ 304 เปิดให้บริการแล้ว - Chularat 11 International Hospital

 Home
» Chularat 11 International Hospital » News for Chularat » คลินิกเวชกรรมจุฬารัตน์ 304 เปิดให้บริการแล้ว แบ่งปันไปยัง facebook

คลินิกเวชกรรมจุฬารัตน์ 304 เปิดให้บริการ 24 ชั่วโมง ทุกวัน

          คลินิกเวชกรรมจุฬารัตน์ 304 เปิดให้บริการประเภทคลินิกเวชกรรมมีขนาดพื้นที่ 600 ตรม. เริ่มให้บริการ ตั้งแต่10 เมษายน 2558 เป็นคลินิกเวชกรรมเครือข่ายของโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 11 บางปะกงการบริการ
1.บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป
2.อุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน
3.มีห้องพักฟื้น เพื่อสังเกตอาการ
4.มีรถฉุกเฉิน เพื่อบริการส่งต่อผู้ป่วย
5.ฉีดวัคซีนเด็ก ทั้ง วัคซีนเด็กตามเกณฑ์กระทรวงสาธารณสุขกำหนด และวัคซีนทางเลือกอื่นๆ
6.ฉีดวัคซีนผู้ใหญ่ เช่นวัคซีนไข้หวัดใหญ่ , ไวรัสตับอักเสบบี , พิษสุนัขบ้า , บาดทะยัก  ฯลฯ
7.ห้องปฏิบัติการตรวจเลือดและปัสสาวะ เพื่อการวินิจฉัยโรค
8.เอกซเรย์ ด้วยระบบดิจิตอล
9.เอกซเรย์ ด้วยระบบ PACS (Picture Archiving and Communication System) ซึ่งเป็นการสื่อสารผ่านทางอินเตอร์เน็ต เพื่อสั่งการรักษาทางไกล
10.ตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงาน/ประจำปี
11.ตรวจสุขภาพพนักงาน ณ  สถานประกอบการ (อาชีวเวชศาสตร์)
หัตถการ
    - เย็บแผล ( Suturing)
    - ล้างแผล ( Dressing)
    - ตัดไหม ( Stitches off)
    - ถอดเล็บ ( Nail extraction)
    - ล้างตา ( Eye irrigation)
    - นำวัตถุแปลกปลอมออกจากตา,หู หรืออวัยวะอื่น ( Remove Foreign body)
    - ตรวจทางช่องคลอด,ตรวจทางทวารหนัก ( PV, PR)
    - ใส่วัสดุดามแขนขา ( Slab, Casting)
    - พ่นยารักษาอาการหอบหืด ( Nebulizer)
    - ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ ( EKG)
    - การให้สารน้ำทางหลอดเลือด ( IV fluid)
    - การใส่สายยางกระเพาะอาหาร
    - การล้างกระเพาะอาหาร
    - การใส่สายสวนปัสสาวะติดต่อคลินิกเวชกรรมจุฬารัตน์ 304 ได้ที่

151 ม.4 ต.กรอกสมบูรณ์ อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 25140
โทร. 037-218654-5  แฟ็กซ์. 037-218656
E-mail: Chularat304@Chularat.com

inquiries and service at : Chularat 11 International Hospital

185/1 moo 1 TumbonBangwua AmperBangpakong chachongsao 24130
Phone Number : 038-500-300-99